Takaisin

EU ehdottaa raskaan liikenteen kuljettajien valvontaan tiukennuksia

EU ehdottaa raskaan liikenteen kuljettajien valvontaan tiukennuksia

Tiedote 26.02.2004 00.00 fi

Euroopan unioni ehdottaa raskaan tieliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvonnan lisäämistä ja tehostamista. Valvonnan piiriin ehdotetaan otettavaksi myös kuljettajien työaikojen valvonta. Direktiivissä säädeltäisiin tarkemmin myös valvontamenetelmistä, jäsenvaltioiden yhteistoiminnasta ja tietojen vaihdosta.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle asiasta kirjelmän 26. helmikuuta 2004.

Valtioneuvosto kannattaa kuljettajien ajo- ja lepoaikojen ja työaikojen tarkastusten tehostamista, sillä se lisää tieliikenteen turvallisuutta ja parantaa ammattikuljettajien työoloja.

Valtioneuvosto suhtautuu kuitenkin kielteisesti direktiivin esitykseen eräiden rikkomusten luokittelemisesta vakaviksi. Suomessa rikkomusten vakavuus arvioidaan päiväsakkojen suuruutta määrättäessä. Suomen mielestä EU:lla ei ole toimivaltaa antaa rikosoikeuden alaan kuuluvia säädöksiä.

Direktiivin tarkoituksena on nostaa kuljettajien ajo- ja lepoaikojen tarkastusten kokonaismäärä yhdestä prosentista kolmeen prosenttiin. Suomessa tarkistetaan nykyisin noin kaksi prosenttia työpäivistä.

Valtioneuvoston mukaan tarkastusten korottaminen kolmeen prosenttiin työpäivistä tulisi tapahtua samassa tahdissa kuin digitaalisten ajopiirtureiden käyttöönotto lisääntyy. Kun digitaalinen ajopiirturi on yleistynyt käytössä määrää voidaan vielä lisätä.

Digitaalinen ajopiirturi otetaan EU:n alueella käyttöön uusiin ajo- ja lepoaikasäännösten piirissä oleviin autoihin vuoden 2005 loppupuolelta alkaen. Komission tulee vielä tehdä ehdotus käyttöönottamisen päivämäärästä. Autokannan uusiutuminen vie kymmenisen vuotta.

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503