Takaisin

EU esittää uutta lainsäädäntöä merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi

EU esittää uutta lainsäädäntöä merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi

Tiedote 12.02.2004 00.00 fi

Euroopan komissio esittää uutta lainsäädäntöä, jolla merenkulun turvallisuuskysymyksissä laivayhtiöiden johdon vastuu tulisi entistä paremmin esille.

Valtioneuvosto antoi torstaina 12. helmikuuta eduskunnalle komission asetusehdotusta koskevan kirjelmän.

Asetusehdotuksessa esitetään Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa hyväksytyn nk. ISM-säännöstön sisällyttämistä yhteisön lainsäädäntöön. ISM-säännöstön tarkoituksena on edistää turvallisuuskulttuurin ja ympäristötietoisuuden kehittymistä alusliikenteessä.

Asetuksen tarkoituksena on parantaa merenkulun turvallisuutta ja ehkäistä ympäristön pilaantumista mm. yhteisön lipun alla toimivassa kansainvälisessä matkustaja- ja lastialusliikenteessä, kotimaanliikenteessä liikennöivissä matkustaja-aluksissa ja säännöllisessä reittiliikenteessä olevissa roro-matkustaja-aluksissa.

Ehdotettu asetus sisältäisi edelleen EU:ssa nykyisin voimassa olevat ISM-säännöt, joita sovelletaan Euroopan satamiin ja satamista säännöllisesti liikennöiviin ro-ro-matkustaja-aluksiin niiden lippuvaltiosta riippumatta.

Uudella EU-lainsäädännöllä halutaan myös helpottaa ISM-säännöstön yhdenmukaista noudattamista kaikissa EU:n jäsenmaissa ja liittymässä olevissa maissa. Lisäksi yhtenäisellä merenkulkualan säännöstöllä pyritään selkiyttämään viime vuonna toimintansa aloittaneen Euroopan meriturvallisuusviraston asemaa.

Suomen hallitus pitää asetusehdotusta tarpeellisena. Suomessa säännöstöä sovelletaan jo osittain kotimaan liikenteeseen. Hallitus pitää mahdollisena, että Suomen lainsäädäntöä voitaisiin erityisesti lastialusten osalta yhdenmukaistaa ehdotetun EU:n lainsäädännön kanssa.


Lisätietoja

hallitussihteeri Aila Salminen, puh. (09) 160 28491