null EU har godkänt Finlands investeringsstöd för svavelrenare på fartyg

EU har godkänt Finlands investeringsstöd för svavelrenare på fartyg

Tiedote 25.01.2013 15.31 fi sv en

Europeiska kommissionen godkände den 23 januari 2013 ändringsförslagen till statsstödsprogrammet som berör Finlands miljöstöd till fartygsinvesteringar. I och med ändringarna kan investeringsstödet riktas till teknologi för att rena avgasutsläpp, i synnerhet installation av s.k. svavelrenare på fartyg i användning.

- Jag är glad över att kommissionen godkände vårt stödprogram. Investeringsstöd för svavelrenare är ett sätt att lösa de utmaningar som uppstår i samband med svavelregleringen. Jag anser investeringsstödet vara viktigt eftersom vi med hjälp av det samtidigt kan förbättra miljöskyddet inom sjöfarten, främja utvecklingen av miljöteknologin och sysselsättningen samt hjälpa sjöfartsnäringen att anpassa sig till svavelregleringen, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen belåtet.

Kommunikationsministeriet föreslog i budgetförhandlingarna 2012 ett investeringsstöd på 30 miljoner euro för installation av teknologi som minskar utsläpp på fartyg i användning.

Statsrådets gällande förordning om miljöinvesteringsstöd för fartyg omfattar investeringar i nya fartyg. Förordningen kommer nu att ändras så att den omfattar även installation av teknologi som minskar utsläpp på fartyg i användning. Meningen är att utlysningen av stöd för installationer på fartyg ska äga rum under 2013. Stödprogrammet gäller fram till slutet av år 2014.

Inom ramen för stödprogrammet som EU godkänt kan man stöda bland annat installation av svavelrenare på fartyg i användning så att statens andel av stödet uppgår till högst 50 procent.

Kommissionen ser Finlands handlade som ett gott exempel på det hur stater kan förutse och anpassa sin verksamhet i enlighet med direktiven.

EU:s svaveldirektiv som utfärdades i november 2012 inför gränsvärdena för fartygens svavelutsläpp, vilka godkändes 2008 av den internationella sjöfartsorganisationen IMO, i EU:s lagstiftning. På specialområden för svavelutsläpp, till vilka också Östersjön hör, får svavelhalten i fartygens bränsle vara högst 0,1 procent år 2015. Enligt direktivet sänks utsläppsgränsen för övriga områden i EU till en procent år 2020.

Ytterligare information:
Sarianne Hartonen, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325
Tero Jokilehto, specialsakkunnig, chef för enheten, tfn 0295 34 2568, 040 535 0574
Laura Eiro, råd för internationella ärenden, tfn 0295 34 2668, 040 096 9293