EU-komissio: Ajoneuvon aerodynaamisuus sallisi sen koon kasvattamisen

Tiedote 23.05.2013 14.19 fi sv

Euroopan komissio esittää muutoksia raskaan liikenteen enimmäismittoja ja -massoja koskevaan direktiiviin. Raskaan ajoneuvon pienempi ilmanvastus sallisi poikkeaman ajoneuvolle säädetyistä enimmäismitoista.

Komissio ehdottaa, että raskaita ajoneuvoja koskevista nykyisistä enimmäismitoista voitaisiin poiketa, mikäli ajoneuvon muotoilu tai siihen lisätty lisälaite vähentää ajoneuvon ilmanvastusta. Poikkeaminen sallitaan, mikäli muotoilu tai lisälaitteet täyttävät direktiivin mukaiset suorituskyky- ja turvallisuusvaatimukset. Aerodynaamisilla lisäosilla ei myöskään saisi kasvattaa ajoneuvojen kuljetuskapasiteettia.

Komission ehdotus sisältää myös ehdotukset ajoneuvojen automaattisista punnitusjärjestelmistä. Punnitusjärjestelmien avulla olisi mahdollista nykyistä paremmin valvoa ja puuttua ajoneuvojen ylikuormaamiseen.

Muutoksilla komissio haluaa parantaa raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuutta ja liikenneturvallisuutta sekä vaikuttaa myönteisesti ympäristönsuojelun tasoon.

Hallitus pitää ilmanvastustusta vähentäviä keinoja hyvänä ja uskoo, että ne toimivat komission esittämien tavoitteiden mukaisesti, ja myös vähentävät liikenteenharjoittajien polttoainekustannuksia. Direktiivin muutoksen valmistelussa olisi kuitenkin huolehdittava, että enimmäismitoista poikkeaminen ei heikennä liikenneturvallisuutta.

Automaattisten punnitusjärjestelmien osalta, hallitus katsoo, että niiden rakentaminen lisäisi tienpidon kustannuksia ja valvontaviranomaisten työmäärää. Hallitus pitää erityisen tärkeänä, etteivät järjestelmän kustannukset muodostu tavoiteltuja hyötyjä suuremmiksi.

Direktiivimuutos vaikuttaisi useampaan suomalaiseen säädökseen sekä edellyttäisi mahdollisesti muutoksia muun muassa tieliikennelakiin, ajoneuvolakiin ja rikoslakiin.

Hallitus antoi eduskunnalle selvityksen EU:n komission raskaan liikenteen enimmäismittoja ja -massoja koskevasta direktiiviesityksestä 23. toukokuuta 2013.

Lisätietoja

hallitusneuvos Sanna Ruuskanen, p. 0295 16001
liikenneneuvos Kari Saari, p. 0295 34 2557