null EU:lta esitys älykkäiden liikennejärjestelmien yhteensovittamisesta

EU:lta esitys älykkäiden liikennejärjestelmien yhteensovittamisesta

Tiedote 26.03.2009 13.47 fi

Hallitus kannattaa EU:n direktiiviehdotusta, jonka avulla pyrittäisiin aikaisempaa paremmin yhteensovittamaan älykkäitä liikennejärjestelmiä EU:n alueella. Hallitus antoi asiaa koskevan kirjelmän eduskunnalle 26. maaliskuuta.

Direktiivillä on tarkoitus luoda EU-alueella puitteet älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotolle ja käytölle. Direktiivi antaisi EU:n komissiolle oikeuden määritellä järjestelmien yhteiskäytön kannalta välttämättömistä teknisistä yksityiskohdista. Komissiota tässä työssä avustaisi jäsenvaltioiden edustajista koottu asiantuntijakomitea sekä neuvoa-antava ryhmä, joka muodostettaisiin alan yritysten ja etujärjestöjen edustajista.

Direktiivi esitetään, että älykkäiden tietoliikennejärjestelmien laitteille ja ohjelmistoille luodaan kansalliset tyyppihyväksymisjärjestelmät. Tavoitteena on, että yhdessä EU-maassa suoritettu tyyppihyväksyntä on pätevä kaikissa EU-maissa.

Älykkäillä liikennejärjestelmillä sovelletaan tieto- ja viestintätekniikkaa ja sen tarkoituksena on tukea tieliikenteen sujuvuutta. Tyypillisiä tieliikenteen älykkäitä järjestelmiä ovat tietopalvelut, joilla kerrotaan liikenteen häiriöistä, ruuhkista, säästä sekä joukkoliikenteen aikatauluista ja reittitiedoista. Älykkäisiin liikennejärjestelmiin kuuluvat myös eri tarkoitukseen kehitetyt sähköiset maksujärjestelmät, kuten matkakortit ja sähköiset tie- ja ruuhkamaksut.

Ehdotuksen taustalla on EU:n yhä pahenevat liikenneruuhkat. Perinteisten toimenpiteiden lisäksi EU:n liikennejärjestelmässä tarvitaan uusia ratkaisuja. Tavoitteena on nopeuttaa älykkäiden liikenneratkaisuiden käyttöönottamista ja hyödyntämistä.

Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta ja on jo päättänyt, että Suomi laatii oman kansallisen älykkään liikenteen strategiansa ja siihen liittyvän toteuttamisohjelman tämän vuoden aikana.


Lisätietoja:

liikenneneuvos Seppo Öörni, puh. (09) 160 28545