null EU:lta esitys linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksien parantamisesta

EU:lta esitys linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksien parantamisesta

Tiedote 12.03.2009 13.46 fi sv

Hallitus kannattaa EU:n asetusehdotusta, jolla suojellaan linja-automatkustajia markkinoiden haitoilta. Hallitus antoi asiaa koskevat kirjelmän eduskunnalle 12. maaliskuuta.

Asetusehdotus sisältää säännöksiä siitä, mitkä ovat eri osapuolten vastuut kuolema- ja loukkaantumistapauksissa. Lisäksi asetuksella määritetään siitä, miten kadonneista tai vahingoittuneista matkatavaroista pitää matkustajalle korvata.

Asetus selventää erityisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia sekä liikenteenharjoittajan velvollisuuksia matkustajia kohtaan. Asetuksella luotaisiin myös säännöt liikenteenharjoittajan velvollisuuksista tapauksissa, joissa matka viivästyy, keskeytyy tai peruuntuu.

Ehdotuksen vaikutuksia liikenteenharjoittajille ja matkustajille on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Matkustajien oikeuksien parantamisesta aiheutuisi kuitenkin todennäköisesti liikenteenharjoittajalle lisäkustannuksia.

Uusien säännösten odotetaan kuitenkin lisäävän linja-autopalveluiden käyttöä, sillä niillä parannettaisiin palveluiden laatua ja luotettavuutta. Lisäksi vammaisten itsenäinen liikkuminen tulisi helpommaksi ja se lisäisi erityisryhmien mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Hallitus toteaa, että esityksen tavoitteet ovat hyvät ja yhtenevät Suomen kuluttaja-, vammais- ja liikennepolitiikan kanssa, mutta katsoo, että säännösten tulee myös tosiasiassa tukea näitä tavoitteita.

Hallitus korostaa, että uudet säännökset eivät saa heikentää kuluttajan oikeuksia erityisesti liikennevakuutusjärjestelmän ja kuluttajansuojan osalta. Lisäksi hallitus painottaa, että esityksen säännöksiä tulee useassa kohdin täsmentää, jotta linja-autoalalle ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

Lisätietoja: hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, puh. (09), puh. (09) 160 28544