EU:lta tukea Suomen raideliikenteelle

Tiedote 29.11.2007 14.23 fi

Suomi sai Euroopan unionilta liikennetukia noin 57 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin neljälle ratahankkeelle.

Summa on suurin piirtein samaa tasoa kuin aiempina vuosina. Tuet ovat ns. TEN-tukia, joita unioni myöntää Euroopan unionin pääliikenneverkon (Trans-European Networks) kehittämiseen.

Eniten tukea sai hanke Lahti-Vainikkala-välin kehittäminen, yhteensä 23,15 miljoonaa euroa. Rahat on myönnetty tukiohjelmaan vuosiksi 2007-2013. Monivuotisen tukiohjelman kautta Suomi sai myös Vantaan kehäradan rakentamiseen 17,76 miljoonaa euroa sekä Kouvolan-Kotkan-Haminan ratayhteyden parantamiseksi 6,6 miljoonaa euroa.

Suomi menestyi hyvin etenkin vuoden 2007 tuen hakemuksissa. Jaossa olleesta 112 miljoonasta eurosta Suomi sai 9,3 miljoonaa Seinäjoen-Oulun rataosuuden palvelutason parantamiseen.

Tiehankkeisiin Suomi ei tänä vuonna saanut tukea.


Lisätietoja:
liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai
0400 438 520
yli-insinööri Risto Murto, puh. (09) 160 28639 tai 040 505 3320