EU:n ilmailuasetus tähtää tasapuoliseen kilpailuun

Uutinen 05.07.2017 13.47 fi sv en

Lentokone ilmassa (Kuva: Rodoe)

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen asetukseksi, jonka tarkoituksena on turvata tasapuolinen kilpailu lentoliikenteessä. Valtioneuvosto toimitti EU:n ilmailuasetusta koskevan kirjelmän eduskunnalle 5. heinäkuuta 2017.

Asetusehdotus on osa EU:n ilmailustrategian täytäntöönpanoa. Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa avoimet ja kilpaillut lentoliikennemarkkinat ja luoda keinot, joilla EU voi tarvittaessa puuttua epäreiluihin käytäntöihin.