Takaisin

EU:n ja Yhdysvaltain lentoliikennesopimus liikenneministerien hyväksyttäväksi

EU:n ja Yhdysvaltain lentoliikennesopimus liikenneministerien hyväksyttäväksi

Tiedote 20.03.2007 14.21 fi

Euroopan unionin jäsenmaiden lentoyhtiöt voivat liikennöidä kaikkia Euroopan ja Yhdysvaltain välisiä lentoreittejä, mikäli ns. avoin taivas -lentoliikennesopimus tulee voimaan. Liikenneministerineuvoston on tarkoitus hyväksyä sopimus 22. maaliskuuta Brysselissä. Kokoukseen osallistuu Suomesta liikenneministeri Susanna Huovinen.

Yhdysvaltain kanssa neuvoteltu lentoliikennesopimus avaisi Atlantin ylittävät lennot molemmille osapuolille. EU-maiden yhtiöt eivät kuitenkaan saisi lentää Yhdysvaltain sisäisiä lentoja. Lisäksi eurooppalaisten omistusoikeus yhdysvaltalaisissa lentoyhtiöissä pysyisi rajoitettuna. Eurooppalaisilla olisi oikeus soveltaa yhdysvaltalaisiin vastaavia omistusrajoituksia.

Suomi kannattaa sopimuksen hyväksymistä. Sopimus tehostaisi lentoliikennemarkkinoiden kilpailua, mikä hyödyttäisi kuluttajia. Eräät EU-maat, kuten Iso-Britannia, ovat kuitenkin suhtautuneet neuvottelutulokseen kriittisesti. Avoin taivas -neuvotteluja on käyty EU:n ja Yhdysvaltain välillä vuodesta 2003.

Neuvosto tekee myös päätöksen Siperian ylilentomaksuja koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuksesta päästiin yhteisymmärrykseen EU:n ja Venäjän huippukokouksessa Helsingissä marraskuussa 2006. Uudet reittilennot vapautetaan ylilentomaksuista, mutta EU:n on vielä löydettävä järjestelmä, jolla tasataan uusien ja vanhojen reittilentojen välistä eroa ja ehkäistään kilpailun vääristyminen.

Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän toimilupasopimuksesta käydään periaatekeskustelu. Ministerit pyrkivät vauhdittamaan sopimukseen tähtääviä neuvotteluja.

Ministerit keskustelevat liikennepolitiikan merkityksestä ilmastonsuojelun edistämisessä. Suomi katsoo, että taloudellinen ohjaus ja valistus ovat etusijalla, kun tavoitteena on saada kuluttajat käyttämään ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja. Lounaskeskustelun aiheena on komission ajama lentoliikenteen liittäminen päästökauppajärjestelmään. Suomi suhtautuu tavoitteeseen myönteisesti mutta pitää tärkeänä, että uudistus olisi mahdollisimman oikeudenmukainen Suomen kaltaisten syrjäisten EU-maiden lentoyhtiöitä kohtaan.Lisätietoja:
valtiosihteeri Ulpu Iivari, puh. (09) 160 28325 tai 040 504 7662
ylitarkastaja Hanna Perälä, puh. (09) 160 28559 tai 040 8200 147
tiedottaja Mikko Nikula (paikalla neuvostossa), puh. (09) 160 28623 tai 040 707 8042