Takaisin

EU:n kolmannesta rautatiepaketista kirjelmä eduskunnalle

EU:n kolmannesta rautatiepaketista kirjelmä eduskunnalle

Tiedote 22.04.2004 00.00 fi

Euroopan komissio on valmis vapauttamaan unionin sisäisen kansainvälisen matkustajaliikenteen kilpailulle vuonna 2010. Esitys sisältyy kolmanteen rautatiepakettiin.

Valtioneuvosto on 22. huhtikuuta lähettänyt eduskunnalle kirjelmän komission tekemästä neljästä ehdotuksesta.

Uusi rautatiepaketti yhtenäistäisi myös tavaraliikenteen harjoittajien vastuuta, matkustajien oikeuksia sekä veturinkuljettajien pätevyysvaatimuksia.

Säädöspaketin tarkoitus on sujuvoittaa rajat ylittävää rautatieliikennettä sekä parantaa rautatieliikenteen laatua ja kuluttajien saamaa palvelua. Keinona nostaa laatua komissio näkee mm. alan kilpailun lisäämisen. Tehostettu kiskoliikenne voisi komission mukaan myös vastata halpalentoyhtiöiden hintakilpailuun.

Tavaraliikenteen harjoittajan korvausvastuu sekä matkustajien saamat korvaukset yhtenäistettäisiin säädöspakettiin kuuluvilla asetuksilla. Tavoitteena on, että kaikissa jäsenmaissa asiakkaat saisivat yhtäläiset korvaukset myöhästymisistä, katoamisista tai muusta operaattorin toimista johtuvista vahingoista.
Veturinkuljettajille on suunnitteilla EU-maiden yhtenäinen "ajokortti". Se perustuisi yhtenäisiin kelpoisuusvaatimuksiin sekä samanlaiseen koulutukseen ja tutkintoon.

Suomessa ei ole toistaiseksi säädetty laissa veturinkuljettajien kelpoisuudessa. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan lakia rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä. Siihen sisältyy veturinkuljettajien ajokorttidirektiiviehdotusta vastaavat säännökset. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2004.

Asetusehdotuksilla, jotka koskevat kansainvälisen henkilöliikenteen avaamista kilpailulle ja matkustajien oikeuksia kansainvälisessä henkilöliikenteessä, ei olisi juurikaan välittömiä vaikutuksia Suomessa. Näin siksi, että Suomella ei ole EU:n sisäistä kansainvälistä henkilöliikennettä toisin kuin monilla muilla jäsenmailla.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470, 040 551 8332