null EU:n laaja telepaketti sai poliittisen hyväksynnän

EU:n laaja telepaketti sai poliittisen hyväksynnän

Tiedote 29.04.2009 14.43 fi

Euroopan unionissa vuosikausia työstetty laaja televiestinnän lakipaketti on loppusuoralla.

Paketista syntyi poliittinen sopimus pysyvien edustajien komiteassa Coreperissa 29. huhtikuuta. Euroopan parlamentin on tarkoitus äänestää paketista 5. toukokuuta. Tämän jälkeen paketti etenee vielä neuvoston hyväksyttäväksi.

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan Suomi on onnistunut neuvottelutavoitteidensa saavuttamisessa hyvin.

- Telepaketin vaikutukset Suomen kansalliseen lainsäädäntöön tulevat olemaan kaiken kaikkiaan vähäisempiä kuin mitä komission alkuperäisten ehdotusten perusteella ennakoitiin. Lainsäädännölliset muutokset parantavat erityisesti käyttäjien oikeuksia, mitä kannatan lämpimästi, Lindén tiivistää.

Käyttäjän asemaa parantavat mm. jäsenvaltioiden oikeus asettaa laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia, sopimusehtojen ja hinnoittelun selkiyttäminen sekä erityisryhmien kuten vammaisten huomioiminen palvelujen käytettävyydessä. Lisäksi esimerkiksi palvelukatkos numeroa siirrettäessä ei saa olla yhtä työpäivää pidempi. Myös tietoturvaa koskevaa sääntelyä lisätään, mikä sekin parantaa sähköisten viestintäpalveluiden laatua.

- Taajuushallintoa kehitetään nykyistä joustavammaksi ja tehokkaammaksi. Myös tämä on hallituksen viestintäpoliittinen tavoite, Lindén sanoo.

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän uudistuksessa on kyse vuodesta 2002 voimassa olleiden viiden direktiivin uudistamisesta. Viimeisistäkin avoinna olleista kysymyksistä on nyt päästy sopimukseen kolmikantaneuvotteluissa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesken.

Uudistuksen tavoitteena on mm. edistää langatonta taloutta kehittämällä radiotaajuuksien hallintaa nykyistä joustavammaksi, edistää direktiivien johdonmukaisempaa soveltamista EU:ssa sekä parantaa monin tavoin viestintäpalveluiden käyttäjien asemaa.

- Kompromissi mahdollistaa sen, että harmonisoinnin ohella jäsenmaille sallitaan kansallista liikkumavaraa vastata nopeasti kehittyvien markkinoiden ja teknologioiden haasteisiin. Tämä on erityisen tärkeää Suomen kaltaisille teknologisesti edistyneille maille, Lindén toteaa.

Lisätietoja

viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585 tai 050 344 3400