null EU:n liikenne- ja viestintäministerineuvosto kokoontui Luxemburgissa

EU:n liikenne- ja viestintäministerineuvosto kokoontui Luxemburgissa

Uutinen 08.06.2008 11.53 fi

EU:n liikenne- ja viestintäministerit tapasivat Luxemburgissa 12.-13. kesäkuuta. Kokouksen pääaiheina olivat maantieliikenteen säädöspaketti ja telepaketti.

Viestintäasioista vastaavat ministerit neuvottelivat torstaina 12.6. telepaketista, jolla pyritään vaikuttamaan muun muassa taajuuspolitiikkaan ja kansallisen viestintäpolitiikan asemaan EU:ssa.

Viestintäneuvosto hyväksyi päätelmät digitalisoinnin yhteydessä vapautuvien lähetystaajuuksien käytöstä ja i2010-ohjelman puoliväliarvioinnin. Suomea kokouksessa edusti viestintäministeri Suvi Lindén.

Perjantaina 13. kesäkuuta kokoontuvien liikenneasioista vastaavien ministereiden aiheina ovat maantieliikenteen säädöspaketti ja ajoneuvojen energiatehokkuuden lisäämiseen pyrkivä direktiiviesitys.

Maantieliikenteen säädöspakettiesitykseen sisältyy muun muassa ehdotus kansainvälisen tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoille pääsystä. Paketilla pyritään selkiyttämään EU-maiden sisäisiä kuljetuksia koskevia sääntöjä.

Neuvostossa on määrä hyväksyä myös yleisnäkemys direktiiviehdotuksesta, jonka tarkoituksena on edistää energiatehokkaiden ajoneuvojen käyttöä. Direktiivin mukaan julkisissa hankinnoissa on otettava huomioon energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja saastepäästöjen kustannukset. Suomi suhtautuu direktiivin tavoitteisiin myönteisesti.

Lisätietoja:

Viestintäasiat: neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585
Liikenneasiat: ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260, kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871