null EU:n liikenne- ja viestintäministerit keskustelevat älyliikenteestä

EU:n liikenne- ja viestintäministerit keskustelevat älyliikenteestä

Uutinen 12.07.2012 10.38 fi

Kyproksen EU-puheenjohtajakauden ensimmäinen epävirallinen liikenne- ja viestintäneuvosto pidetään 16. ja 17. heinäkuuta Nikosiassa. Kokouksen teemana on tietotekniikan rooli eurooppalaisen liikennepolitiikan täytäntöönpanossa. Ministerit keskustelevat siitä, miten älyliikenteen ratkaisuja voidaan EU:n laajuisesti edistää.

Älyliikenteen edistämiseksi EU:n komissio laati vuonna 2008 toimintasuunnitelman, jota täydennettiin heinäkuussa 2010 annetulla ns. ITS-direktiivillä.

Lisäksi julkisen tiedon avaaminen ja uudelleen käyttö on eräs kärkihanke Digital Agenda for Europe -ohjelmassa. Ohjelman tavoite on tuottaa taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä nopeisiin ja ultranopeisiin internetyhteyksiin ja yhteentoimiviin sovelluksiin perustuvista digitaalisista yhtenäismarkkinoista. Tavoitteena on julkisen tiedon avoimen käytön mahdollistaminen vuoteen 2015 mennessä. Julkisen tiedon avoimuus on välttämätöntä kehitettäessä älyliikenteen sovelluksia.

Vuoden 2009 lopulla Suomessa tehtiin kansallinen älyliikenteen strategia ensimmäisenä Euroopassa. Lisäksi valtioneuvosto teki vuonna 2011 periaatepäätöksen avata julkisia tietoaineistoja yleisölle ja yksityisille yrityksille.