null EU:n liikenneministerien aiheena liikenteen kestävä kehitys

EU:n liikenneministerien aiheena liikenteen kestävä kehitys

Tiedote 29.08.2008 12.32 fi

Kestävä kaupunkiliikenne ja EU:n sisäisen merenkulun kehittäminen puhuttavat EU:n liikenneministereitä, kun he kokoontuvat 1.-2. syyskuuta Ranskan La Rochellessa. Suomea epävirallisessa liikenneneuvostossa edustaa liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Suomi korostaa kaupunkiliikenteessä läheisyysperiaatetta eli sitä, että kaupunkiliikenteen järjestämisestä tulee päättää aluetasolla. Joukko- ja kevyenliikenteen tiiviimpi yhteistyö ja maankäytön parempi suunnittelu ovat keskeisellä sijalla kaupunkiliikenteen kehittämisessä.

Kaupunkiliikenteen päästöjen vähentämisessä uusien tekniikoiden käyttöä tulee selvittää. Erityisesti biopolttoaineiden sekä sähkö- ja hybridiautojen laajamittaisempaa käyttöönottoa on mietittävä koko EU:n tasolla.

Puheenjohtajamaa Ranskan tavoitteena on myös kartoittaa jäsenvaltioiden näkemyksiä siitä, kenen pitäisi maksaa liikenteen ulkoiset kustannukset. Puheenjohtajamaa haluaa selvittää, miten EU-maiden liikenneministerit suhtautuvat saastuttaja maksaa -periaatteeseen liikenteen ulkoisten kustannusten jakamisessa.

Komissio julkaisi heinäkuussa ehdotuksen eurovinjettidirektiivin muutoksesta. Vinjettidirektiivillä määritellään, millä ehdoilla ulkoisia kustannuksia voitaisiin raskaalta tieliikenteeltä periä. Tämän ehdotuksen käsittely on Ranskan puheenjohtajuuskauden liikennesektorin päätavoitteita.

Ministerit keskustelevat myös siitä, miten raskaita kuljetuksia voitaisiin yhä enemmän hoitaa meritse. Tarkoitus on käsitellään erityisesti merten moottoritie -mallin kehittämistä.

Suomen tavoitteena on, että merten moottoritiehankkeissa keskityttäisiin enemmän horisontaalisiin hankkeisiin. Itämeren alueella merten moottoritiehankkeisiin suunnattua rahoitusta voitaisiin laajentaa esimerkiksi jäänmurtoon, liikenteen ohjausjärjestelmiin ja merenmittaukseen.

Suomi on kiinnittänyt huomiota siihen, että merten moottoritiehankkeiden byrokratia on koettu aikaa vieväksi ja monimutkaiseksi. Siksi hankkeiden hakumenettelyjä tulisi yksinkertaistaa ja päätöksentekoa nopeuttaa.

Ministerit keskustelevat myös merenkulun ympäristökysymyksistä. Lisäksi kokouksessa puhutaan EU:n kolmanteen meriturvallisuuspakettiin liittyvistä lippuvaltio- ja siviilivastuudirektiiveistä.

Lisätietoja:

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325, 044 058 1030
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013, 040 754 9871