null EU:n liikenneministerikokouksen asialistalla Euroopan laajuinen liikenneverkko

EU:n liikenneministerikokouksen asialistalla Euroopan laajuinen liikenneverkko

Uutinen 20.03.2012 09.04 fi

EU:n liikenneministerikokouksessa on tarkoitus saavuttaa yleisnäkemys Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämistä koskevasta asetuksesta. EU:n liikenneneuvosto kokoontuu Brysselissä torstaina 22. maaliskuuta.

Komissio antoi lokakuussa 2011 ehdotuksensa TEN-T-politiikan uudistamiseksi. Tavoitteena on luoda entistä toimivampi, kokonaisvaltaisempi ja kilpailukykyisempi kaikki liikennemuodot käsittävä Euroopan laajuinen liikenneverkko. Ehdotuksessa jaetaan TEN-T-verkko kattavaan verkkoon ja ydinverkkoon. Suomen osalta ydinverkkoon kuuluvat aiemmat ns. prioriteettihankkeet Pohjolan kolmio, Merten moottoritiet ja Rail Baltica sekä uutena hankkeena Botnian käytävä.

Neuvoston asialistalla on myös lentoliikenteen maahuolintaa koskeva asetusehdotus. Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa lentoyhtiöille ja matkustajille tarjottavien lentoasemien maahuolintapalveluiden tehokkuutta ja laatua. Ehdotus on yksi osa niin kutsuttua EU:n lentoasemapakettia.

Lisäksi komissio antaa ministereille tilannekatsauksen vuoden 2012 alussa alkaneen EU:n lentoliikenteen päästökaupan tilanteesta.