null EU:n liikenneministerit keskustelevat liikenneverkon kilpailukyvyn parantamisesta

EU:n liikenneministerit keskustelevat liikenneverkon kilpailukyvyn parantamisesta

Uutinen 15.09.2014 14.16 fi

Euroopan lippu (Kuva: Euroopan Unioni)

EU:n tämän hetken puheenjohtajavaltio Italia järjestää epävirallisen liikenneministerikokouksen 16.-17. syyskuuta Milanossa. Suomea kokouksessa edustaa liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko.

EU:n liikenneministerit keskustelevat siitä, miten liikenneinfrastruktuurin rakentamisella voitaisiin vahvistaa Euroopan taloutta. Keskustelua käydään myös, miten Euroopan laajuisten liikenneverkkojen eli TEN-T-verkkojen toteuttamista ja rahoittamista voitaisiin tehostaa.

Suomi painottaa, että kaikille yhteiskunnan sektoreille nopeasti levittäytynyt digitalisoituminen vaikuttaa jo tänä päivänä merkittävästi ihmisten ja yritysten arkeen. Liikenteen digitalisoituminen on kuitenkin vasta aluillaan ja tulevaisuudessa sen luomat mahdollisuudet lisääntyvät merkittävästi. Tämä tulisi huomioida myös eurooppalaisia verkkoja kehitettäessä. Niitä tulisi lähestyä vahvemmin palvelu- ja tietoyhteiskunnan näkökulmasta teknisten määritelmien sijaan.

- Nyt on hyvä tilaisuus uudenlaiselle ajattelulle ja toimintatavoille. Liikenne olisi yhä enemmän nähtävä palveluna. Liikenteen palveluistumisen avulla voidaan luoda myös uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja EU:n alueelle, ministeri Risikko sanoo.

Ministerit keskustelevat lisäksi siitä, miten kaupunkiliikennettä tulisi EU:ssa kehittää kestävyyttä, liikkuvuutta ja sosiaalista sekoittumista tukevaksi.