null EU:n liikenneministerit keskustelevat tuhkapilven seurauksista lentoliikenteessä

EU:n liikenneministerit keskustelevat tuhkapilven seurauksista lentoliikenteessä

Tiedote 03.05.2010 12.05 fi

EU:n liikenneministerit kokoontuvat keskustelemaan tuhkapilven aiheuttamista seurauksista sekä tarvittavista jatkotoimista lentoliikenteessä. Kokous pidetään tiistaina 4. toukokuuta Brysselissä. Liikenneministeri Anu Vehviläinen osallistuu kokoukseen.

Suomi painottaa sitä, että tuhkapilven vaikutukset tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti ja analyyttisesti ilman ylireagointia. Suomi pitää tärkeänä, että komissio selvittäisi, miten voidaan taata liikennejärjestelmän toimivuus ja liikennepalvelujen saatavuus kaikissa tilanteissa.

Kokouksessa Suomi aikoo korostaa lentoturvallisuuden ensisijaisuutta. Suomi edustaa vahvasti sitä näkemystä, että lentoturvallisuusviranomaiset arvioivat tuhkapilven vaikutukset lentoliikenteelle sekä päättävät ilmatilan käyttörajoituksista. On myös tärkeää, että tuhkakriisistä kertynyt kokemus otetaan huomioon yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa valmistelevien hankkeiden yhteydessä.

Matkustajaoikeuksien osalta Suomi kannattaa lentomatkustajien oikeuksia käsittelevän asetuksen uudistamista, koska on tärkeää arvioida uudelleen lainsäädännön riittävyyttä tuhkapilven kaltaisissa tilanteissa.

Suomi suhtautuu pidättyvästi toimiin, jotka vääristäisivät lentoliikenteen kilpailutilannetta. Valtiontuki ei saisi muodostua piilotueksi vaikeuksissa oleville lentoyhtiöille. Komission tulisi laatia tiedonanto, jossa selkeytetään valtiontuen myöntämisen edellytyksiä ja jossa asetetaan jäsenvaltioille velvoite ilmoittaa aiotuista tukipaketeista.

Lisätietoja
ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871