Takaisin

EU:n liikenneministerit keskustelivat lähimerenkulun kehittämisestä

EU:n liikenneministerit keskustelivat lähimerenkulun kehittämisestä

Tiedote 10.07.2004 13.35 fi

Lähimerenkulku on tärkeä osa EU:n liikennejärjestelmää. Tulevaisuudessa EU:n liikennesuunnittelussa yhteisöjen ja yritysten on kehitettävä merenkulun ja maaliikenteen logistisia solmukohtia ja pyrittävä siirtämään kuljetuksia maanteiltä meriteille.

Muun muassa tähän tulokseen tulivat Euroopan unionin liikenneministerit Amsterdamissa pitämänsä epävirallisen ministeritapaamisen aikana. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen.

Kokouksen aikana ministerit keskustelivat lentoliikennesektorin tilanteesta Euroopassa. Ministerien mielestä on tärkeää, että EU:ssa säilyy kilpailukykyinen lentoliikennesektori.

Ministerit myös pohtivat, miten kiristyneiden turvallisuusmääräysten myötä kasvaneet kustannukset tulisi EU:ssa jakaa. Kokouksessa nostettiin esille, että eri liikennemuodot voivat joutua epätasa-arvoiseen asemaan, jos samaan aikaan toisia liikennemuotoja tuetaan ja toisille asetetaan lisäkustannuksia aiheuttavia turvallisuusmääräyksiä.

Ministerit sopivat siitä, että merenkulun hallinnollisia menetelmiä tulee kehittää jatkossa siten, että uutta tietotekniikkaa voitaisiin paremmin hyödyntää. Erityisesti julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistäminen lähimerenkulun kehittämis- ja rakennushankkeissa sai kannatusta.

Ministerit kertoivat esimerkkejä, miten eri jäsenmaissa lähimerenkulkua on kehitetty. Ministerit esittivät, että lähimerenkulkua pyritään myös jatkossakin kehittämään eri maiden toimintatapoja vertailemalla.

Ministerit velvoittivat komissio järjestämään syksyn aikana Merten moottoritie -hankeen kuulemistilaisuuden. Ministerit myös esittivät, että Merten moottoritie -mallia laajennettaisiin EU:n ulkopuolisiin maihin, kuten mm. Venäjälle, Turkkiin ja Pohjois-Afrikan maihin.

Ministeri Luhtanen piti kokouksessa Pohjoismaiden yhteisen puheenvuoron.

- Pohjoismailla on yhteisiä tavoitteita mm. merenkulun ympäristökysymyksissä sekä talvimerenkulussa. Pohjoismaiden tavoitteena on, että EU:n yhteisessä merenkulkupolitiikassa otetaan huomioon myös jäänmurtoon ja jääluokituksiin liittyviä asioita, Luhtanen korosti puheessaan.

- Yhteispohjoismaisena tavoitteena on vähentää alusten ilmaan päästämien saastekuormitusten määrää. Asiasta tulisi sopia globaalisti, joten luonnollisin foorumi on Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO, Luhtanen jatkaa.

Lisätietoja: rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. 050 552 7260
kansainvälisten asioiden neuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894