EU:n liikenneministerit keskustelivat Venäjän tullausasetuksesta

Uutinen 11.06.2009 19.03 fi en

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Suomen liikenneministeri Anu Vehviläinen informoi torstaina 11. kesäkuuta Luxemburgissa EU:n liikenneministereitä Venäjän tullilaitoksen valmistelemasta hallituksen asetusluonnoksesta, jolla siirrettäisiin Venäjälle vietävät 20 jalan tai sitä suuremmat kontit kuljetettavaksi joko meritse tai rautateitse.

Asetus koskisi vientiä ja transitoliikenteen konttikuljetuksia Venäjälle Suomen, Viron, Latvian ja Ukrainan kautta. Suomen käsityksen mukaan Venäjä on ottamassa tämän asetuksen käyttöön muodossa tai toisessa.

Ministeri Vehviläinen kertoi kollegoilleen siitä, mitä vaikutuksia asetuksella olisi EU:sta Venäjälle suuntautuvalle tavaraliikenteelle.

- Pidän järkevänä ilmastopoliittisista ja logistisista syistä siirtää mahdollisimman paljon tavarakuljetuksia rautateille, mutta konttien siirtoa rautateille ei ole mahdollista toteuttaa yhtäkkisellä hallinnollisella päätöksellä. Tällä asetuksella olisi kielteisiä vaikutuksia Euroopan unionin ja Venäjän välisiin taloussuhteisiin sekä liikennealan yhteistyöhön, ministeri Vehviläinen totesi.