Takaisin

EU:n liikenneministerit puivat lentoliikenteen ulkosuhteita– viestintäministerit linjaavat tietoyhteiskuntastrategiaa

EU:n liikenneministerit puivat lentoliikenteen ulkosuhteita– viestintäministerit linjaavat tietoyhteiskuntastrategiaa

Tiedote 22.06.2005 12.30 fi

Euroopan unionin liikenneministerit ja viestintäministerit kokoustavat
27. - 28. kesäkuuta Luxemburgissa.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen osallistuu kokoukseen.

Liikenneneuvoston pääpaino on lentoliikenteessä. Ministereiden on tarkoitus hyväksyä päätelmät yhteisön ja muiden maiden välisestä ilmailupolitiikasta. Käsiteltävinä ovat mm. lentoliikennesopimusten neuvottelemisen periaatteet. Suomelle tärkeät näkökohdat on otettu päätelmissä huomioon hyvin.

Komissio kertoo ministereille EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikenneneuvottelujen tilanteesta.

Yhteisön lennonjohtajien lupakirjasta on tarkoitus sopia. Suomi tukee direktiiviehdotusta, koska se edistää lennonvarmistuksen turvallisuutta ja lennonjohtajien pätevyysvaatimusten yhtenäistämistä.

Neuvosto tavoittelee uudelleen poliittista yhteisymmärrystä ajokorttidirektiivistä. Kokouksessa haetaan sellaista ratkaisua, joka tyydyttäisi myös Euroopan parlamenttia. Jos direktiivi hyväksytään, ajokortit on vaihdettava. Vaihtamiselle puheenjohtajamaa Luxemburg ehdottaa 20 vuoden siirtymäaikaa. A-luokan moottoripyörän ajokortti-ikä nostettaisiin 24 vuoteen ilman mahdollisuuksia kansallisiin poikkeuksiin. Suomi toivoo, että ratkaisuun päästään.

Liikenneministerit keskustelevat lisäksi tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisesta toimintaohjelmasta. Ohjelmalla halutaan puolittaa tieliikenteen kuolonuhrit EU:ssa vuoteen 2010 mennessä.

eEurooppa-ohjelma saa jatkoa

Viestintäministerit käsittelevät Euroopan unionin i2010 -tietoyhteiskuntastrategiaa. Se on jatkoa vuoden 2005 lopussa päättyvälle eEurooppa-ohjelmalle. Tavoitteena on lisätä EU:n talouskasvua ja työllisyyttä tietoyhteiskunnan välinein. Eurooppa halutaan nostaa johtavaan asemaan tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksessa sekä innovaatioissa.

Suomen näkemyksen mukaan komission i2010-ehdotus edistää EU:n tietoyhteiskuntapolitiikkaa. Tavoitteiden asettelussa voitaisiin kuitenkin olla kunnianhimoisempia.

Suomi katsoo, että todellisten tulosten saavuttamiseksi ohjelman painopisteet ja toimet tulee kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti ja niiden tulee keskittyä talouskasvun ja työllisyyden kannalta keskeisimpiin kysymyksiin. Lisäksi ohjelmalle on saatava jäsenmaiden vahva poliittinen tuki ja sen toteuttamiselle on varattava riittävät taloudelliset resurssit unionin ohjelmissa.

Lisäksi teleneuvostossa hyväksyttäneen päätelmät unionin valmistautumisesta Tunisissa 16. - 18. marraskuuta järjestettävään tietoyhteiskuntahuippukokoukseen.


Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. 040 779 3436
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. 050 515 1303
viestintäjohtaja Katariina Kivistö, puh. 0400 502 128