Takaisin

EU:n liikenneministerit sopivat pelisäännöt joukkoliikennepalveluiden hankintaan

EU:n liikenneministerit sopivat pelisäännöt joukkoliikennepalveluiden hankintaan

Tiedote 09.06.2006 17.32 fi

Euroopan unionin liikenneministerit ovat sopineet tavoista lisätä joukkoliikennepalveluiden kilpailuttamista. Viranomaisten täytyy hankkia julkisesti tuetut palvelut pääasiassa tarjouskilpailujen perusteella.

Liikenneministerit pääsivät yhteisymmärrykseen yli viisi vuotta valmisteilla olleesta palvelusopimusasetuksesta Luxemburgissa 9. kesäkuuta. Sopua joudutti se, että velvoite kilpailuttaa poistettiin kokonaan rautatieliikenteeltä. Linja-autoyrityksiltäkin viranomaiset voivat tietyin ehdoin hankkia palveluita suoraan.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen pitää neuvottelutulosta Suomelle kohtuullisena.

- On hyvä, että asia saatiin vihdoin päätökseen. Pitkään vallinnut epävarmuus on ollut liikenteenharjoittajille hankalaa. Hyväksytty esitys vastaa monilta osin Suomen kansallisia tavoitteita. Erityisesti linja-autoliikenteessä joudumme kuitenkin tinkimään omista lähtökohdistamme, Huovinen sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy yhdessä alan kanssa selvittämään asetuksen vaikutuksia ja soveltamista Suomessa.

Asetus koskee kaikkea julkista tukea saavaa joukkoliikennettä sekä liikenteen harjoittajille
myönnettäviä yksinoikeuksia. EU:n tavoitteena on yhtenäistää joukkoliikennejärjestelmiä ja lisätä niiden avoimuutta ja tasapuolisuutta.

Kokouksessa keskusteltiin pitkään kynnysarvoista, joilla määrätään kilpailuttamisvelvoitteen rajat. Päätökseksi tuli, että vuodessa alle 300 000 kilometrin tai alle 1 miljoonan euron jäävissä sopimuksissa tarjouskilpailu ei ole pakollinen. Pienille ja keskisuurille eli alle 20 auton yrityksille rajat ovat 500 000 kilometriä ja 1,7 miljoonaa euroa.

Uudistukselle annettiin siirtymäaikaa 15 vuotta. Voimassa olevia sopimuksia asetus ei koske.Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. 040 779 3436
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. 050 552 7260