Takaisin

EU:n liikenneministerit suunnittelevat helpotuksia liikuntarajoitteisten lentomatkustamiseen

EU:n liikenneministerit suunnittelevat helpotuksia liikuntarajoitteisten lentomatkustamiseen

Tiedote 30.09.2005 13.46 fi

Liikuntarajoitteisten lentomatkustajien asemaa Euroopan unionissa aiotaan parantaa. Euroopan unionin liikenneministerit käsittelevät asiaa koskevaa asetusta kokouksessaan Luxemburgissa 6. lokakuuta.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten lentomatkustajien oikeuksien vahvistaminen lisäisi lentoyhtiöiden ja lentoasemien palveluvelvoitteita. Niiden tulee järjestää uudet palvelut yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi terminaalirakennuksiin määriteltäisiin erilliset saapumis- ja poistumispisteet, joista liikuntarajoitteiset henkilöt saisivat tarvitsemaansa matkustusapua.

Asetuksen pääperiaatteena on, että liikuntarajoitteisia lentomatkustajia saa kohdella muista poikkeavalla tavalla vain, jos tämä on tarpeen lentoturvallisuuden kannalta. Toistaiseksi Suomella ja EU:lla ei ole ollut liikuntarajoitteisten henkilöiden lentomatkustamista koskevaa erillislainsäädäntöä.

Uusi asetus aiheuttaisi ilmailualalle jonkin verran lisäkuluja, jotka luultavasti siirtyisivät lentolippujen hintoihin. Mahdolliset hinnankorotukset jäisivät kuitenkin vähäisiksi.

Ministerit keskustelevat alustavasti myös Euroopan komission ajamasta raideliikenteen kilpailun lisäämisestä. Komissio haluaisi avata EU-maiden välistä kansainvälistä henkilöliikennettä kilpailulle. Suomessa hankkeella ei juuri olisi vaikutusta. Esillä on myös EU-parlamentin esittämä kansallisen henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle, mitä Suomi ei ole pitänyt tarpeellisena.

Myös EU:n ulkosuhteet ilmailualalla puhuttavat ministerineuvostoa. Erityisen merkittävä on Yhdysvaltain kanssa tehtävä ilmailusopimus.

Ranskan aloitteesta ministerit pohtivat polttoaineiden hinnannousun vaikutuksia maantieliikenteeseen. Puheenjohtajamaa Iso-Britannia tuo keskusteluun toisen ajankohtaisaiheen, lentoturvallisuuden lisäämisen; asiaan kiinnitetään huomiota kesän aikana sattuneiden lento-onnettomuuksien takia. Lentoliikenteen vaikutus ympäristöön noussee myös esiin.

Liikenneneuvoston kokouksessa Suomea edustaa liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen.Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436