EU:n liikenneministerit: Työntekijöille yhteisiä pätevyysvaatimuksia - öljyvahingoista selkeät vastuut

Tiedote 10.12.2004 15.42 fi

Euroopan unionin liikenneministerit ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten liikennealan työntekijöiden pätevyysvaatimuksia voitaisiin yhtenäistää. Tavoitteena on helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja parantaa turvallisuutta.

Liikenneministerit löysivät Brysselissä 9.-10. joulukuuta yhteisen näkemyksen merenkulkijoiden, veturinkuljettajien, lennonjohtajien ja alustavasti myös lentoemäntien pätevyystodistuksista ja lupakirjoista. Suomi kannatti hyväksyttyjä linjauksia.

EU:n liikenneministerit haluavat, että vastuu merellä sattuneesta öljyvahingosta jakautuu nykyistä tasaisemmin varustamojen ja öljyn vastaanottajien kesken. Ministerit korostavat, että vahingonkärsijöiden on tärkeää saada riittävä korvaus. Hyväkuntoisten alusten käyttämiseksi öljykuljetuksissa tarvitaan kannustimia. Ministerit hyväksyivät puheenjohtajamaa Hollannin koostamat päätelmät asiasta.

Suomi tuki annettuja päätelmiä. Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pitää tärkeänä, että vireillä olevaa öljyvahinkovastuujärjestelmän kehittämistä jatketaan määrätietoisesti kansainvälisenä yhteistyönä.

Ministereille esiteltiin ehdotus uudeksi satamapalveludirektiiviksi. Monet jäsenmaat olivat närkästyneitä siitä, että uusi ehdotus tehtiin näin pian edellisen, Euroopan parlamentissa kaatuneen säädöshankkeen jälkeen. Uusitussa ehdotuksessa satamapalveluihin tulisi mm. pakollinen toimilupajärjestelmä ja itsekäsittely tulisi sallia. Suomen kantaa uuteen ehdotukseen vielä valmistellaan, mutta ministeri Luhtanen katsoo Suomen suhtautuvan tässä vaiheessa esitykseen hyvin varauksellisesti.

Kokouksessa oli jälleen esillä Euroopan satelliittihanke Galileo. Se on tulossa päätös- ja toimeenpanovaiheeseen. Hankkeen toteuttajien kanssa on tarkoitus tehdä sopimukset vuoden 2005 aikana.

Ministerit keskustelivat myös liikenneturvallisuudesta. Sen todettiin olevan tärkeä liikennepolitiikan painopiste ja vaativan tuntuvia ponnisteluja.Lisätietoja

apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. 050 515 1303
liikenneneuvos Lassi Hilska (satamapalveludirektiivi), 040 543 6573