null EU:n liikennepolitiikan tulevaisuus ministerien puheenaiheena

EU:n liikennepolitiikan tulevaisuus ministerien puheenaiheena

Uutinen 14.06.2011 15.28 fi

EU:n liikenteen pitkän aikavälin suunnitelma eli liikenteen valkoinen kirja on esillä torstaina 16. kesäkuuta Luxemburgissa EU:n liikenneministerien neuvostossa. Valkoisen kirjan päätavoitteena on, että pitkällä tähtäyksellä EU:n liikennepolitiikka on kilpailukykyistä ja liikennejärjestelmä on rakennettu kestävälle pohjalle.

Tähän tavoitteeseen päästään komission mukaan käyttämällä vähemmän ja puhtaampaa energiaa, hyödyntämällä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti eri kuljetusmuotoja sekä älykkääseen ja integroituun liikenneverkkoon panostamalla. Liikkumisen rajoittaminen ei kuulu komission keinovalikoimiin.

Komissio kertoo ministereille myös 1. kesäkuuta pitämästään seminaarista, jossa käsiteltiin IMO:n rikkipäätöksen vaikutuksia ja sitä, miten haitallisiin vaikutuksiin pystyttäisiin vastaamaan. Asia otettiin neuvoston asialistalle Suomen aloitteesta.

Neuvoston muina aiheita ovat mm. rautatieliikenteen sisämarkkinat sekä Euroopan meriturvallisuusviraston tehtävät. Komissio haluaisi lisätä rautatieliikenteen kilpailua ja parantaa uusien rautatieyritysten markkinoille pääsyn edellytyksiä.

Suomea kokouksessa edustaa ulkoasiainneuvos Marja Rislakki Suomen pysyvästä EU-edustustosta.