null EU:n liikennepolitiikan tulevaisuus ministerien puheenaiheena

EU:n liikennepolitiikan tulevaisuus ministerien puheenaiheena

Tiedote 14.06.2011 15.23 fi

EU:n liikenteen pitkän aikavälin suunnitelma eli liikenteen valkoinen kirja on esillä torstaina 16. kesäkuuta Luxemburgissa EU:n liikenneministerien neuvostossa. Suomea kokouksessa edustaa ulkoasiainneuvos Marja Rislakki Suomen pysyvästä EU-edustustosta.

Valkoisen kirjan päätavoitteena on, että pitkällä tähtäyksellä EU:n liikennepolitiikka on kilpailukykyistä ja liikennejärjestelmä on rakennettu kestävälle pohjalle.

Tähän tavoitteeseen päästään komission mukaan käyttämällä vähemmän ja puhtaampaa energiaa, hyödyntämällä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti eri kuljetusmuotoja sekä älykkääseen ja integroituun liikenneverkkoon panostamalla. Liikkumisen rajoittaminen ei kuulu komission keinovalikoimiin.

Ministerineuvostossa keskustelu käydään jäsenmaille etukäteen lähetettyjen kysymysten pohjalta. Puheenjohtavaltio on tiedustellut jäsenmaiden näkemyksiä mm. liikenteen päästötavoitteista sekä niiden vaikutuksista EU:n liikennesektoriin ja talouden kilpailukykyyn. Ministerit keskustelevat myös siitä, mitkä ovat liikenteen lähivuosien ja vuosikymmenien tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet EU:n liikennepolitiikassa.

Suomi on tyytyväinen valkoiseen kirjaan. Suomi pitää hyvänä sitä, että liikennesektori nähdään keskeisessä asemassa koko Euroopan talouden kannalta. Suomi painottaa, että hyvällä liikennejärjestelmällä luodaan edellytykset kestävälle kasvulle, kilpailukyvylle ja elinvoimalle.

Suomi pitää hyvänä, että valkoisessa kirjassa kiinnitetään huomiota liikennepolitiikan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen sekä olemassa olevien resurssien tehokkaampaan käyttöön. Suomi korostaa myös sitä, että komission suunnittelemilla toimenpiteillä on erilaisia vaikutuksia eri puolilla Eurooppaa, ja että tämä pitää ottaa huomioon niistä päätettäessä.

Komissio kertoo ministereille myös 1. kesäkuuta pitämästään seminaarista, jossa käsiteltiin IMO:n rikkipäätöksen vaikutuksia ja sitä, miten haitallisiin vaikutuksiin pystyttäisiin vastaamaan. Asia otettiin neuvoston asialistalle Suomen aloitteesta.

Neuvoston muina aiheita ovat mm. rautatieliikenteen sisämarkkinat sekä Euroopan meriturvallisuusviraston tehtävät. Komissio haluaisi lisätä rautatieliikenteen kilpailua ja parantaa uusien rautatieyritysten markkinoille pääsyn edellytyksiä.

Lisätietoja:
ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871
neuvotteleva virkamies Hanna Perälä, puh. 0400 316 762