EU:n liikkuvuuspaketin kansallisen lainsäädännön valmistelu käynnistyy

Tiedote 05.11.2020 08.00 fi sv en

Suomen ja EU:n liput (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on ryhtynyt valmistelemaan EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. 

Samassa yhteydessä arvioidaan hallitusohjelman mukaisten, kuljetusten tilaajanvastuuta koskevien kirjausten lisääminen liikennepalvelulakiin.

Liikkuvuuspaketin tavoitteena on yhtenäistää EU:n tieliikenteen sisämarkkinoiden sääntelyä, parantaa kuljettajien työoloja sekä tehostaa valvontaa. Liikkuvuuspaketti selkeyttää alan aikaisemmin epäselviä säännöksiä ja yhtenäistää niiden soveltamista eri jäsenmaissa. Yhtenäiset säännöt edistävät myös kaikkien tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta.

Kaksi valmisteluryhmää

Valmistelutyöhön on asetettu työryhmä ja siihen liittyvä alatyöryhmä. Ryhmien toimikausi kestää 31.3.2022 saakka. Ryhmät kuulevat työssään kuljetusalan toimijoita sekä muita sidosryhmiä ja asiantuntijoita.

Työryhmän tehtävänä on arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia Liikkuvuuspaketin EU-asetusten ja direktiivien täytäntöönpano edellyttää sekä valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutosehdotukset.

Työryhmä arvioi kansallisten lainsäädäntötarpeiden ohella muun muassa, mitä tietojärjestelmämuutoksia ja valvontatoimia liikkuvuuspaketin myötä vaaditaan, sekä mitä ja millaisia kansallisia vaikutuksia säädösmuutoksilla on.

Alatyöryhmä toimii työ- ja elinkeinoministeriön johdolla työryhmän toimeksiannon ja ohjauksen perusteella. Alatyöryhmä valmistelee lähetettyjen maantieliikenteen alan työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät työoikeuteen ja työelämään liittyvät säännösehdotukset.

Työryhmän kokoonpano

Työryhmän puheenjohtajana toimii Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Ryhmän jäsenet ovat Veli-Matti Syrjänen, Mari Starck sekä Elisa Vornanen liikenne- ja viestintäministeriöstä, Seija Jalkanen työ- ja elinkeinoministeriöstä, Aino-Maija Alstela sosiaali- ja terveysministeriöstä, Mikko Västilä Liikenne- ja viestintävirastosta, Kari Onninen Poliisihallituksesta, Sami Vainikka Tullista sekä Simo Purmonen Rajavartiolaitoksesta.

Alatyöryhmän kokoonpano

Alatyöryhmän puheenjohtajana toimii Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Alatyöryhmän jäsenet ovat Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, Veli-Matti Syrjänen, Mari Starck sekä Elisa Vornanen liikenne- ja viestintäministeriöstä, Aino-Maija Alstela sosiaali- ja terveysministeriöstä, Mikko Västilä Liikenne- ja viestintävirastosta, Anu Ikonen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta, Katja Miettinen Elinkeinoelämän keskusliitosta, Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä, Lauri Muranen SAK:sta, Miia Kannisto Akavasta, Antti Koskela STTK:sta, Mari Vasarainen Autoliikenteen työnantajaliitosta sekä Harri Pasanen Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitosta.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen toimikausi on 21.10.2020 – 31.3.2022. Hankkeen lopputuloksena on hallituksen esitys tarvittavista lainsäädännön muutoksista.

Valmistelu tehdään avoimesti ja laajassa yhteistyössä kuljetusalan toimijoiden, muiden sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeesta järjestetään aloitustilaisuus sidosryhmille 10.11.2020 klo 10.30-12.00. Verkkotapaamisena pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan hankkeen käynnistämisestä, ja siellä on mahdollista keskustella liikkuvuuspakettiin liittyvistä aiheista. Tilaisuuteen voi ilmoittautua alla olevasta linkistä.

Hankkeen etenemistä voi seurata valtioneuvoston hankeikkunassa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708

peruspalveluyksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916