EU:n telepaketista sopu

Uutinen 05.11.2009 13.42 fi

Euroopan unionin laajan telepaketin viimeisestä avoinna olleesta kysymyksestä päästiin sopuun 5. marraskuuta. Telepaketin viiden direktiivin uudistamisesta on neuvoteltu lähes kaksi vuotta.

Viimeinen kiistakysymys Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston välillä koski käyttäjien perusoikeuksien rajoituksia internetissä.

Euroopan parlamentin vaatimus olisi käytännössä edellyttänyt tuomioistuimen ennakkopäätöstä verkon toiminnan kannalta välttämättömiin teknisiin toimenpiteisiin kuten vika- ja häiriötilanteiden selvittämiseen, roskapostin tai virusten suodattamiseen sekä tietoturvan muuhun varmistamiseen.

Suomi ja muut jäsenvaltiot eivät voineet tällaista lähestymistapaa hyväksyä.

Sovittelukomitean neuvottelutuloksessa ei tuomioistuinkäsittelyä edellytetä. Kompromissi on muotoiltu siten, että "velvoite oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan menettelyyn" koskee vain "asianmukaisesti perusteltuja" tapauksia. Tämä jättää direktiivin soveltamiseen kansallista liikkumavaraa. Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin ei direktiivi tältä osin tuone muutoksia.

Sovittelukomitean ehdotus tulee vielä marraskuun aikana hyväksyttäväksi ministerineuvostossa ja parlamentissa.