null EU:n uudet lentoasemien valtiontuen suuntaviivat

EU:n uudet lentoasemien valtiontuen suuntaviivat

Uutinen 21.02.2014 09.49 fi

Euroopan komissio on ehdottanut 20. helmikuuta 2014 tiukennuksia lentoasemille ja lentoyhtiöille suunnattavaan valtiontukeen. EU:n uudet suuntaviivat eivät aiheuta välittömiä vaikutuksia lentoasemien ylläpitoon Suomessa.

Finavia Oyj vastaa pääosasta Suomen lentoasemaverkkoa. Lentoasemat muodostavat verkoston, jonka ylläpito ja suuri osa investoinneista rahoitetaan Finavia Oyj:n lentoyhtiöille ja lentomatkustajille myytävien palvelujen tuloilla.

EU:n uusien suuntaviivojen mukaan julkisten investointitukien osalta sallitut tukimäärät porrastettaisiin matkustajamäärien mukaan. Matkustajamäärän ollessa alle 1 miljoona vuodessa tuki voi olla 75 prosenttia investointikustannuksista. Sen sijaan yli 5 miljoonan matkustajamäärän omaaville kentille investointitukea voitaisiin myöntää vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Finavia Oyj:n lentoasemista lähes kaikki ovat alle 1 miljoonan matkustajan kenttiä. Vain Helsinki-Vantaan matkustajamäärä ylittää 5 miljoonan matkustajan rajan. Julkista tukea viime vuosien aikana on myönnetty vain muutaman lentoaseman vähäisiin investointeihin. Toimintatukea Finavia Oyj:n lentoasemille ei ole myönnetty.

Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisia ovat Seinäjoen ja Mikkelin lentoasemat. Kyseiset lentoasemat ovat alle 1 miljoonan matkustajan lentoasemia, joille on mahdollista myöntää investointitukea 75 prosenttiin asti.
Sen sijaan toimintatuen myöntämiselle EU asettaa rajoituksia siten, että 10 vuoden siirtymäajan jälkeen suorien toimintatukien myöntäminen ei enää ole mahdollista.

Siirtymäkauden aikana toimintatukien edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman laatiminen, jossa osoitetaan, että lentoasema on siirtymäkauden jälkeen kannattava. Valtio on nykyisin avustanut näitä lentoasemia noin 1 miljoonalla eurolla vuosittain. Tuki on kohdentunut sekä investointeihin että ylläpitoon.

Suomi on kannattanut suuntaviivojen selkeyttämistä, mutta pitänyt tärkeänä, että eri jäsenvaltioilla on riittävä kansallinen liikkumavara. Lentoliikenteellä on Suomessa keskeinen merkitys maan saavutettavuuden kannalta.

Komission uudet suuntaviivat valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä maaliskuussa. Suuntaviivoja ryhdytään soveltamaan vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta. Uusilla lentoasemia koskevilla valtiontukisäännöksillä on merkitystä lähinnä tuleville valtiontukiratkaisuille.