Takaisin

EU:n viestintäministerit haluavat innovaatioita tukevia pykäliä

EU:n viestintäministerit haluavat innovaatioita tukevia pykäliä

Tiedote 09.06.2006 10.16 fi

Euroopan unionin teleministerit ovat valmiit uudistamaan viestintämarkkinoita sääteleviä lakeja. Ministerit haluavat, että alan lainsäädäntö on joustavaa ja rohkaisee innovaatioihin. Kuluttajanäkökulmaan halutaan myös lisää painoa.

EU:n viestintäministerit käsittelivät sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmää Luxemburgissa 8. kesäkuuta. Komission on määrä antaa asiasta ehdotukset vuoden lopulla. Kokousaiheina olivat myös tietoturva ja sähköiset viranomaispalvelut.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen antoi kaiken tuen sille, että yhteisön viestintälait ottaisivat riittävästi huomioon alan nopeat muutokset eivätkä olisi sidoksissa mihinkään teknologioihin. Huovinen painotti, että kaikkien jäsenmaiden tulisi ottaa uudistettavat lait nopeasti käyttöön. Nythän jotkin jäsenmaat eivät ole edelleenkään ryhtyneet soveltamaan kaikkia voimassa olevia säädöksiä. Huovinen toisti Suomen varauksellisen kannan taajuuksien markkinalähtöiseen hallinnointiin. Liika kaupallistaminen polkisi loppukäyttäjien etuja.

Tietoturvasta käydyssä keskustelussa viitattiin siihen, että luottamus sähköisiin palveluihin on Suomen puheenjohtajakauden painopisteitä. Tietoturvasta on tarkoitus hyväksyä Suomen johdolla päätöslauselma.

Sähköisestä asioinnista viranomaisten kanssa kokouksessa hyväksyttiin päätelmät. Listattuna on toimia, joilla sähköiset palvelut saadaan tuottavuutta lisääviksi ja helpoiksi käyttää.


Lisätietoja:
viestintäjohtaja Katariina Kivistö,
puh. 0400 502 128