null EU:n viestintäministerit keskustelivat sähköisen viestinnän lakipaketista

EU:n viestintäministerit keskustelivat sähköisen viestinnän lakipaketista

Tiedote 12.06.2008 17.30 fi

EU:n teleministerineuvoston pääaiheena oli sähköisen viestinnän lakipaketti. Neuvosto keskusteli lakipaketista puheenjohtajan tilanneselvityksen pohjalta. Lainsäädäntökokonaisuudella pyritään vaikuttamaan EU:n taajuuspolitiikkaan ja kansallisen viestintäpolitiikan asemaan EU:ssa.

EU:n viestintäministerit kokoontuivat 12. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti viestintäministeri Suvi Lindén.

Suomi on esittänyt televiestintädirektiiveihin runsaasti muutosesityksiä. Ne ovat koskeneet mm. taajuusuudistusta, komission veto-oikeuden laajentamista markkinasääntelyssä sekä uuden sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen perustamista. Useimmat jäsenmaat olivat samaa mieltä Suomen kanssa lakipaketin pääkohdista.

Suomi korosti, että on erittäin tärkeää, että sääntely antaa yhtäältä riittävät kannustimet uusin investointeihin ja toisaalta varmistaa kilpailun edellytykset.

- On tärkeää ottaa huomioon kansallisten viestintämarkkinoiden erilaiset etenemisnopeudet. Liian pitkälle viety harmonisointi olisi helposti kehityksen jarru. En ole myöskään vakuuttunut, että uusien instituutioiden luominen olisi tehokas tapa parantaa direktiivien täytäntöönpanoa, ministeri Lindén painotti.

Neuvostossa käytiin myös keskustelua taajuuksien hallinnoinnista ja jakamisesta.

- On selvää, että taajuushallintoa on kehitettävä nykyistä joustavammaksi ja tehokkaammaksi. Samalla on kuitenkin varmistettava, että yhteiskunnallisesti merkittävistä taajuusratkaisuista päätetään demokraattisesti. Taajuudet ovat kansallinen resurssi ja päätöksenteon tulee olla viime kädessä kansallista. Tämä ei tietenkään sulje pois eurooppalaista yhteistyötä, ministeri Lindén totesi.

Enemmistö viestintäministereistä kannattaa kansallisten viestintäviranomaisten yhteistyöfoorumin ERG:n kehittämistä komission ehdottaman pysyvän viraston sijasta. Komissio olisi ollut valmis karsimaan alkuperäistä ehdotusta niin, että pysyvään virastoon ei tulisi tietoturva eikä taajuusasioita, vaan se keskittyisi tekemään markkinasääntelyssä tarvittavia analyysejä.

Neuvoston on tarkoitus saada aikaan direktiivipaketista poliittinen yhteisymmärrys Ranskan puheenjohtokaudella. Sitä ennen Euroopan parlamentti äänestää komission ehdotuksista.

Ministerit sopivat myös, että EU:n tietoturvaviraston ENISA:n toimikautta jatketaan kolmella vuodella. EU:n tietoturvavirasto perustettiin 2004. Sen tehtävänä on varmistaa korkeatasoinen verkko- ja tietoturva, jolla edistetään EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta.

Neuvosto hyväksyi myös päätelmät digitalisoinnin yhteydessä vapautuvien lähetystaajuuksien käytöstä ja i2010- ohjelman puoliväliarvioinnin.

Viestintäkomissaari Viviane Reding kertoi ministereille, että jos datapalveluiden roaming-hinnat eivät laske heinäkuun alkuun mennessä, antaa komissio syksyllä asetusehdotuksen tilanteen korjaamiseksi.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, puh. 050 344 3400