null EU:s telekommunikationsministrar diskuterade främjandet av digitaliseringen

EU:s telekommunikationsministrar diskuterade främjandet av digitaliseringen

Tiedote 05.06.2020 14.50 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)

Ordförandelandet för Europeiska unionens råd Kroatien ordnade ett informellt videomöte för telekommunikationsministrarna den 5 juni. Vid mötet representerades Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Telekommunikationsministrarna diskuterade prioriteringarna i EU:s digitala politik under tiden efter covid-19-pandemin.

– Digitaliseringen har haft stor betydelse under koronapandemin och den har en viktig roll också i återhämtningsprocessen. Vi har tagit ett stort steg i digitaliseringen, lärt oss nya färdigheter och ändrat vår attityd. Vi är nu allt mer beredda att övergå till en digital tidsålder, konstaterar minister Harakka.

– Kompetensen bör utvecklas kontinuerligt och vi behöver också en bred utbildning. Vi utgjorde själva exempel under EU-ordförandeskapet då vi gav varje EU-land en grundkurs i artificiell intelligens på eget modersmål, säger minister Harakka.

Minister Harakka anser att en möjliggörande lagstiftning är den viktigaste faktorn när det gäller att främja digitalisering, data och artificiell intelligens.

– Lagstiftningsmiljön ska möjliggöra innovationer och stödja nya verksamhetsmodeller. Företagens digitala affärsverksamhet bör utvecklas och därför anser vi att kommissionens lagstiftningsprojekt i fråga om digitala tjänster är viktigt, säger minister Harakka.

Också tillgänglig data och fungerande kommunikationsnät intar en nyckelroll.

– Datatillgången och interoperabiliteten mellan olika sektorer bör ökas. På detta sätt kan vi skapa ny affärsverksamhet och nya tjänster för medborgarna, konstaterar minister Harakka.

– Det är allt viktigare att ta i bruk 5G-nät. I Finland utauktioneras i sommar fler 5G-frekvenser, säger minister Harakka.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 372 7062