null Euroopan liikenneministerit koolle Budapestiin: Aiheena TEN-liikenneverkon uudistaminen

Euroopan liikenneministerit koolle Budapestiin: Aiheena TEN-liikenneverkon uudistaminen

Tiedote 04.02.2011 09.28 fi

EU:n liikenneministerit kokoontuvat 7.-8.2.2011 Budapestiin epäviralliseen kokoukseen. Tapaamisen aiheena on yleiseurooppalaisen liikenneverkon (TEN) suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien periaatteiden uudistaminen. Suomesta kokoukseen osallistuu liikenneministeri Anu Vehviläinen.

TEN-politiikan uudistaminen tähtää Euroopan laajuisen liikenneverkoston kaksikerroksisen suunnittelun käyttöönottoon. Liikenneverkosto aiotaan jakaa kattavaan verkkoon ja ydinverkkoon. Kattavan verkon muodostavat kansallisiin verkostoihin perustuvat rautateiden, maanteiden, sisävesireittien, satamien ja lentoasemien tiheät verkostot.

Ydinverkkoon kuuluu valtaväyliä ja liikenteen solmukohtia, jotka ovat tärkeitä liikenteen sisämarkkinoilla sekä Euroopan Unionin ja sen naapurien ja maailman muiden osien välillä. Ydinverkko voi käsittää eri liikennemuotojen yhdistelmiä ja muun muassa älykkäät liikennejärjestelmät.

TEN-liikenneverkon määrittämisessä Suomi pitää tärkeänä, ettei valintakriteereissä nojauduta ainoastaan liikenne- tai asukasmääriin. Liikennevolyymien ja asukasmäärien ohella olisi käytettävä myös muita kriteerejä.

Erityisesti EU:n reunavaltioiden ongelmana ovat pitkät etäisyydet EU:n keskeisille markkina-alueille. Suomi pitää tärkeänä, että alueiden saavutettavuus on yksi keskeinen kriteeri verkon määrittämisessä. Lisäksi tulisi huomioida yhteyksien edistäminen kolmansiin maihin. TEN-verkon kehittämisessä Suomi korostaa erityisesti älyliikenteen merkitystä.

Uudistamisella pyritään myös jatkuvasti pienenevän rahoituksen entistä tehokkaampaan käyttöön sekä vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen löytämiseen.

Lisätietoja: hallitusneuvos Mikael Nyberg, p. 09 160 28553, 040 837 8794