null Euroopan rautatieviraston uusista tehtävistä sopu

Euroopan rautatieviraston uusista tehtävistä sopu

Uutinen 14.03.2014 15.09 fi

Juna sillalla (Kuva: Euroopan komissio)

EU:n liikenneministerit sopivat rautateiden lupatehtävien siirtämisestä kansallisilta turvallisuusviranomaisilta Euroopan rautatieturvallisuusviranomaiselle ERA:lle. Ministerit kokoontuivat 14. maaliskuuta Brysselissä.

Lupatehtävät siirretään lähinnä vain niissä tapauksissa, joissa siitä on selkeitä hyötyjä rautatiealan toimijoille. Asetus mahdollistaa kansallisten lupien säilyttämisen tilanteissa, joissa toimija käytännössä aikoo toimia vain yhden jäsenvaltion alueella.

Asetus on osa ns. neljättä rautatiepakettia. Uusilla säännöksillä pyritään keventämään liikkuvan kaluston käyttöönoton hallinnollisia menettelyitä ja siirtymään yhteen yhtenäiseen eurooppalaiseen turvallisuustodistukseen. Komission on arvioinut, että uuden käytännön myötä rautatiealan toimijoiden kustannukset laskevat ja erityisesti uusien alalle tulevien toimijoiden asema parantuu.

Säännöksiin tulee vielä löytää sopu Euroopan parlamentin kanssa.

Ministerit sopivat myös Shift2Rail -yhteisyrityksen perustamisesta. Yrityksellä pyritään tehostamaan rautatieliikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta, vaikuttavuutta ja sitä kautta Euroopan rautateiden kilpailukykyä.

Hankkeeseen ohjataan EU:n vuosien 2014-2020 rahoituskehyskaudella 450 miljoonaa euroa EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta. Yksityisten toimijoiden osuus olisi 470 miljoonaa euroa.

Rautatiepalveluiden kehityksen hidasteena, tai osittain jopa esteenä, ovat olleet keskenään sopimattomat tekniset ratkaisut. Teknologian kehittäjänä Eurooppa on saanut viime vuosina kovia haastajia, muun muassa Kiinan.

Ministerit keskustelivat myös EU-tason suositusluontoisista toimista kestävän kaupunkiliikenteen edistämiseksi.