Takaisin

Euroopan tiemaksujärjestelmistä selvitys

Euroopan tiemaksujärjestelmistä selvitys

Tiedote 24.03.2006 13.17 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt Euroopan tiemaksukäytäntöjä. Tutkimuksen kohteena oli mm. sähköisten järjestelmien kansainvälinen yhteentoimivuus, jota EU-lainsäädäntö edellyttää. Selvityksessä kuvataan myös tienkäyttömaksujen soveltamiseen vaikuttavia kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia.

Tienkäyttömaksuja on peritty Euroopassa jo kauan. Monissa maissa käyttömaksut ovat olennainen osa tienpidon rahoitusta ja yleensä maksuja peritään yksittäisiltä tieosilta. Maksuilla rakennetaan ja ylläpidetään moottoritieverkkoa sekä erilliskohteita kuten siltoja ja tunneleita.

Lisäksi maksuilla pyritään vähentämään läpiajoliikennettä ja ruuhkia. Esimerkiksi Lontoossa on ruuhkatullijärjestelmä ja Tukholman keskustassa kokeillaan parhaillaan ympäristömaksua.

Maksujen perinnässä ja valvonnassa käytetty tekniikka perustuu joko manuaaliseen ratkaisuun, rekisterikilpien automaattiseen tunnistamiseen, ajopiirturin tietoihin tai mikroaaltotekniikkaan. Uusimpina ovat tulossa matkapuhelintekniikkaan ja satelliittipaikannukseen perustuvat järjestelmät. Yksinkertaisimmat käyttömaksut ovat vinjettejä.

EU:n jäsenmaat voivat päättää omaan maahansa rekisteröityjen ajoneuvojen veroista ja maksuista, mutta maksujärjestelmien on kohdeltava kaikkia tienkäyttäjiä tasapuolisesti. Kansainvälisten sopimusten perusteella ajoneuvoihin asennettavia laitteita ei voida asettaa pakollisiksi ulkomaisille ajoneuvoille, joten maksun maksamiselle on oltava vaihtoehtoinen tapa.

Suomi on Baltian maiden ohella ainoa Manner-Euroopan maa, jossa liikenteen käyttömaksuja ei ole käytössä missään muodossa. Niiden käyttöönotto ei myöskään ole suunnitteilla.

Tienkäyttömaksujärjestelmät. Esiselvitys. LVM:n julkaisuja 17/2006.


Lisätietoja

yli-insinööri Armi Vilkman, puh. (09) 160 28486,040 592 1458