null Eurooppa avautuu suomalaisille rautatieammattilaisille

Eurooppa avautuu suomalaisille rautatieammattilaisille

Uutinen 01.07.2009 13.30 fi

Juna-asema

Lakiesitys rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä on lähtenyt lausuntakierrokselle. Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettavan lain tarkoituksena on lisätä rautatieliikenteen turvallisuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta rautatiealalla.

Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n veturinkuljettajadirektiivi. Olennaisin muutos verrattuna voimassa olevaan lakiin olisi se, että lain voimaan tultua veturinkuljettajilla on siirtymäajan jälkeen oltava vuoden 2010 alussa aloittavan Liikenteen turvallisuusviraston antama lupakirja ja työnantajansa antama lisätodistus. Lisätodistuksessa on maininta siitä, minkälaista liikkuvaa kalustoa henkilö on oikeutettu kuljettamaan.

Lailla myös muutetaan rautateiden liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden kelpoisuusrekisterin ylläpito rautatieliikenteen harjoittajilta ja kunnossapitoyrityksiltä Liikenteen turvallisuusviraston hoidettavaksi.

Liikenneturvallisuustehtäviä koskevan lain lausuntoaika päättyy 17.7.2009. Tämän lisäksi laki rautatielain muuttamisesta tulee lähtemään erilliselle lausuntokierrokselle, mutta rautatielakia koskeva hallituksen esitys sisältää lähinnä teknisiä muutoksia. Molempien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta lukien yhdenmukaisesti Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta annettavan lain kanssa.