Finavialle on aina pyritty nimeämään monialainen ja pätevä hallitus

Tiedote 17.09.2016 16.47 fi sv

Valtio-omistaja on aina pyrkinyt nimittämään Finavia Oyj:lle monialaisen ja pätevän hallituksen erilaisilla osaamistaustoilla. Nimityksiä tehtäessä on otettu etukäteen huomioon mahdolliset sidonnaisuudet. Ministeriö on koonnut yhteen asiakirjaan Finavia Oyj:n hallitusten kokoonpanot vuosilta 2010-16, jotta asiasta saisi paremman kokonaiskuvan.

- Omistaja halusi selvittää syksyllä 2015 syitä yhtiön hallituksen tekemiin ristiriitaisiin päätöksiin ja hallituksen jäsenten jättämään eriävään mielipiteeseen koskien kanteiden nostamista. Eriävän kannan mukaan yhtiön hallituksen huolellinen harkinta edellytti lisäselvityksien tekemistä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Yhtiön hallitus oli tehnyt kaksi täysin erilaista päätöstä siitä, tulisiko johdannaisvastuista nostaa kanteita yhtiön entistä johtoa vastaan. Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti 6.3.2015 olla nostamatta kanteita. Puolen vuoden päästä 25.9.2015 yhtiön hallitus puolestaan päätti täpärän äänestyksen jälkeen nostaa kanteet.

- Hyvän hallintotavan mukaan omistaja edellytti hallitukselta perusteellista selvitystä ennen kanteiden nostamista. Hyvä omistajaohjaus huolehtii siitä, että toimitaan sekä yhtiön että omistajan, tässä tapauksessa valtion, kokonaisvaltaisen edun mukaisesti, Berner sanoo.

Selvityksiä tehtiin suhteellisen lyhyessä ajassa paljon osan niistä valmistuessa vasta vuoden 2016 alkupuolella. Finavian johdannaisasiaan liittyviä ulkopuolisia ja riippumattomia selvityksiä ovat tehneet poliisi, Finanssivalvonta, Tilintarkastuslautakunta ja ulkopuoliset asianajotoimistot ja asiantuntijat.

- Tärkeimmän päätöksen vuoden vuoden 2011 yhteensä lähes 34 miljoonan euron johdannaistappioiden mahdollisista vahingonkorvauskanteista tekee nykyinen yhtiön hallitus, joka on nimitetty maaliskuussa 2016. Näiden kanteiden nostaminen on mahdollista tämän vuoden loppuun, sanoo Berner.

Finavian nykyisen hallituksen kokoonpano on valmisteltu yhteistyössä valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen kanssa.

Liite Finavia Oyj hallituksen kokoonpanot vuosina 2010 - 2016 löytyy tiedotteen yhteydestä ministeriön nettisivuilta osoitteesta www.lvm.fi.

Lisätietoja: hallitusneuvos, ohjausyksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377