Finavias avsikt: kompetent och diversifierad styrelse

Tiedote 19.09.2016 13.55 fi sv

Den statliga ägaren har alltid strävat efter att utse en kompetent och diversifierad styrelse i Finavia Abp där det ingår representanter för så många branscher som möjligt. I utnämningarna har man på förhand tagit hänsyn till eventuella bindningar. För att ge en bättre helhetsbild har ministeriet sammanställt ett dokument över Finavia Abp:s styrelser åren 2010–2016.

- Ägaren ville hösten 2015 utreda orsakerna till att bolagets styrelse fattade motstridiga beslut och att styrelseledamöterna reserverade sig i fråga om att väcka talan. Enligt reservationen krävdes det ytterligare utredningar för att bolagsstyrelsen skulle kunna göra en omsorgsfull prövning, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Bolagets styrelse fattade två totalt olika beslut om huruvida talan mot bolagets tidigare ledning ska väckas i fråga om derivatansvaren. Den 6 mars 2015 fattade bolagets styrelse ett enhälligt beslut om att inte väcka talan. Ett halvår senare, den 25 september 2015, beslutade bolagets styrelse genom knapp majoritet att väcka talan trots sitt tidigare beslut.

- I enlighet med god förvaltningssed krävde ägaren en utförlig utredning av styrelsen innan den fattade sitt beslut. Det hör till god ägarstyrning att handla i enlighet med såväl bolagets som ägarens, i detta falla statens, övergripande intresse, påpekar Berner.

Det gjordes många utredningar på en förhållandevis kort tid och en del av dem blev inte klara förrän i början av 2016. I derivatfrågan vid Finavia har externa och oavhängiga utredningar gjorts av polisen, Finansinspektionen, revisionsnämnden samt utomstående advokatbyråer och experter.

- Det viktigaste beslutet om en eventuell skadeståndstalan på grund av derivatförlusterna på sammanlagt nästan 34 miljoner euro år 2011 fattas av bolagets nuvarande styrelse som utnämndes i mars 2016. Det är möjligt att väcka talan i ärendet fram till slutet av detta år, säger Berner.

Den nuvarande bolagsstyrelsens sammansättning har beretts i samråd med ägarstyrningen vid statsrådets kansli.

En länk till bilagan Finavia Abp:s styrelser 2010–2016 (på finska) finns i samband med det finskspråkiga pressmeddelandet på ministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information: Sanna Ruuskanen, regeringsråd, direktör för styrningsenheten, tfn 050 376 2377