Finland får förlänga EU:s coronaundantag

Pressmeddelande 19.07.2021 09.51 fi sv en

(Foto: Shutterstock)

Europeiska kommissionen har godkänt Finlands begäran om att förlänga de temporära undantag som gällt under coronan i fråga om yrkeskompetens inom vägtrafiken och sjöfartsskydd. Undantagen fortsätter att gälla fram till den 31 oktober 2021.

Inom vägtrafiken gäller undantagen yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. Inom sjöfarten är det fråga om tidsfristerna för hamnarnas sjöfartsskyddsbedömningar och övningar med avseende på sjöfartsskydd.

Kommissionen godkände inte Finlands begäran i fråga om järnvägstrafik, som omfattade lokförarbevis och kompletterande intyg, koncession för järnvägsföretag, temporär koncession och säkerhetsintyg samt bannätsförvaltares säkerhetstillstånd.

Kommissionens beslut publiceras i EU:s officiella tidning i augusti.

Ytterligare information:

Vägtrafik: Saara Louko, specialsakkunnig, 050 326 4741

Sjöfart: Tero Jokilehto, specialsakkunnig, 050 322 7782