null Finland har fortfarande de billigaste mobilsamtalen

Finland har fortfarande de billigaste mobilsamtalen

Tiedote 07.06.2006 10.46 sv

Finland har fortfarande Västeuropas lägsta priser för mobilsamtal. Priserna har sjunkit med en femtedel sedan senaste år.

Priserna i Finland och i 18 andra länder jämfördes i en undersökning som kommunikationsministeriet lät göra i april 2006. Med i jämförelsen var EU:s 15 gamla medlemsländer samt Island, Norge och Schweiz.

Priserna i nästan alla de undersökta länderna hade sjunkit eller hölls på samma nivå som året innan. Mest sjönk priserna i Sverige, Schweiz och Finland. I Grekland och Frankrike steg priserna på mobilsamtal klart. Prisskillnaden mellan det billigaste och det dyraste landet har under året vuxit med nästan en femtedel.

I undersökningen granskades totalt 56 konsumentanslutningar som faktureras. Från varje land tog man med anslutningar från 2-4 operatörer. Utredningen baserade sig på en priskorg, i vilken man tog med samtal under dagstid och kvällstid på vardagar samt under veckoslut, totalt 150 minuter i månaden. I priskorgen ingick också 25 textmeddelanden, månadsavgiften för anslutningen och mervärdesskatt. Priskorgen räknades ut så att startavgiften för samtalen alltid togs med.

I Finland hade priskorgen ett värde av 15,90 euro per månad. I de följande billigaste länderna hade priskorgen värdet: Sverige 18,10 euro, Luxemburg 21,20 euro och Danmark 22,60 euro. Dyrast var priskorgarna i de stora länderna: Tyskland (46,80 euro), Storbritannien (43,40 euro) och Frankrike (43,30 euro).

Det vägda medeltalet för priskorgens värde, då man beaktar antalet anslutningar i alla de undersökta länderna, hade sjunkit med tre procent sedan mars i fjol. Variationen för prisförändringarna var stor mellan länderna. Mest sjönk priserna i Sverige: 41 procent. I de största länderna var prisförändringarna i allmänhet små.

Priserna för den tredje generationens tjänster jämfördes ännu inte, eftersom de används rätt litet.

Minutpriserna för pre-paid-anslutningarna, som betalas på förhand, är i allmänhet högre än för anslutningar som faktureras, med de innehåller ingen skild månadsavgift. I de flesta länderna är prisskillnaden liten mellan de här typerna av anslutningar.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Rainer Salonen, tfn (09) 160 28395, 0400 812 508