null Finland och Sverige ingick avtal om taxitrafik och isbrytarassistans

Finland och Sverige ingick avtal om taxitrafik och isbrytarassistans

Uutinen 30.08.2011 13.04 fi sv

Finland och Sverige har undertecknat ett avtal som möjliggör taxitransporter över nationsgränsen. Länderna undertecknade överenskommelsen om taxitrafik den 29 augusti på Island. För Finlands del undertecknades avtalet av trafikminister Merja Kyllönen och för Sveriges del av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Bakgrunden till avtalet är bristen på taxitjänster i norra Sverige. På grund av detta har taxiåkare från norra Finland redan i flera år kört taxi även på den svenska sidan. Det nu undertecknade avtalet skapar gemensamt överenskomna ramar och spelregler för taxitrafik över gränsen mellan länderna.

Ministrarna undertecknade också ett avtal om isbrytarsamarbetet mellan Finland och Sverige. I avtalet definieras avtalsområdet och grunderna för samarbetet noggrannare än hittills.

Ministrarna träffades i samband med det nordisk-baltiska transportministermötet i Reykjavik.