null Finland övergår till digitaltelevisionens tidsålder

Finland övergår till digitaltelevisionens tidsålder

Tiedote 31.08.2007 10.09 sv

Inkommande veckoslut slutar de analoga televisionssändningarna i det markbundna sändningsnätet, där sändningarna tas emot via antenn.

Lördag morgon den 1 september kl 4.00 stängs fem analoga sändningsnät: YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Fyran och SVT Europa. Då blir televisionssändningarna digitala. Övergången till digital television baserar sig på det principbeslut som statsrådet gjorde 2004.

För att se på tv i antennätet behöver man nu en digital adapter eller en digital television. I vissa fastigheter kan man dessutom behöva sätta i skick antennen eller rikta in den på nytt.

Kabel-tv-bolagen kan omvandla några digitala kanaler till analoga fram till slutet av februari 2008. Vilka kanaler som erbjuds varierar i någon mån mellan bolagen. Ett fullt televisionsutbud får man genom att redan nu skaffa en egen digital adapter.

I månadsskiftet juli-augusti hade 85 procent av de tv-hushåll som hör till antennätet en digital mottagare. I kabelnätet är motsvarande andel 61 procent. Under augusti har apparaturförsäljningen varit mycket livlig. Nästa gång publiceras digital-tv-statistik den 20 september.


Fler kompletterande sändare

Fastän täckningen för det digitala sändningsnätet är 99,999 %, alltså mer än under den analoga tiden, förekommer ändå några enstaka skuggområden. Dessa skuggområden avlägsnas hela tiden med hjälp av kompletterande slavsändare. För närvarande installeras 48 nya slavsändare på 26 orter. En del av dem tas i bruk senast i mitten av september, de sista före utgången av året.

I väntan på att slavsändarna blir klara kan medborgarna som en temporär lösning skaffa förmånlig satellitutrustning för att se televisionssändningarna.

Förmedlingen av utrustningen sköts av Canal Digitals kundtjänst, tfn 0207 699 000 eller asiakaspalvelu@canaldigital.fi. Utrustningen kan skaffas av de hushåll som befinner sig i skuggområden eller utanför sändningsområdet. Sändningsområdet för digital-tv kan du kontrollera på kartan på webbadressen www.digitv.fi/karttapalvelu.


Nya digitala kanaler

Sju nya digitala tv-kanaler inleder sin verksamhet i början av september genast då de frekvenser som använts av de analoga kanalerna blivit lediga.

De som inleder sändningarna är dokumentärkanalen Discovery Channel, sportkanalen Eurosport, Fyrans serie- och filmkanal KinoTV, dokumentärkanalen MTV3 Fakta, musikkanalen Music Television MTV, barnkanalen Nickelodeon och SVT Europa som sänder program från Sveriges television.

Till antennhushåll kan SVT Europa beställas av PlusTV, som erbjuder betal-tv-tjänster, och till kabelhushåll av kabel-tv-bolaget. För att se SVT Europa behöver man ett programkort och en digitalbox med programkortläsare.

Hos PlusTV kostar SVT Europa 3,50 euro per månad. I huvudstadsregionen erbjuder Welho SVT Europa för årsavgiften 12 euro. Dessutom behövs ett programkort som kostar 20 euro per år.

De nya kanalerna hör till E-kanalknippet, som till en början täcker södra och mellersta Finland och som senare utvidgas till resten av landet.


Ytterligare information och vägledning

Den landsomfattande konsumenttjänsten DigiTV Info
tfn 0306 344 488 (dagligen kl 9-21)
e-post: info@digitv.fi

På webben finns information på adresserna www.digitelkkari.fi och www.digitv.fi.

Kontaktuppgifter till kabeltelevisionsoperatörerna fås från Kabeltelevisionsförbundet, www.kaapelitelevisio.fi.Informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn (09) 160 28330
Informationschef Johanna Anttila, tfn (09) 160 28329