null Fler frekvenser för televisionen och mobila bredbandsnät

Fler frekvenser för televisionen och mobila bredbandsnät

Uutinen 29.05.2008 16.31 sv

Kommunikationsministeriet föreslår att frekvenser som frigörs från den analoga televisionen anvisas till nya televisionskanaler och mobila bredbandsnät.

Ministeriet har sänt förslaget för utlåtande. Avsikten är att den nya frekvensplanen behandlas av statsrådet som en förordningsförändring, så att den kan träda i kraft i början av juli.

Enligt förslaget tilldelas televisionen förutom de nuvarande ett nytt riksomfattande kanalknippe. Antalet tv-kanaler som ryms i knippet beror på vilken packningsteknik man väljer.

Frekvenser föreslås anvisas också för skarp-tv:s kommande försökssändningar. På VHF-frekvensområdet (790-862 MHz) ryms två riksomfattande kanalknippen för skarp-tv och på UHF-området ett regionalt kanalknippe för huvudstadsregionen.

UHF-områdets övre band (790-862 MHz) föreslås bli anvisat för digitala mobila bredbandsnät. Frekvensområdet passar beträffande sina tekniska egenskaper för utbud av snabba trådlösa bredbandstjänster i synnerhet utanför tätorterna.

För närvarande begränsas användningen av UHF-områdets övre band av internationella radiofrekvensavtal, men en förbättring är att vänta genom de koordinationsförhandlingar som förs med grannländerna.

De förändringar som föreslås för frekvensanvändningen inverkar inte på de nuvarande televisionssändningarna.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822
kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348, 0400 788 530
konsultativa tjänstemannen Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150, 040 700 5620