Flera dagars begränsningar i den finska flygtrafiken på grund av askmolnet

Uutinen 16.04.2010 11.25 fi sv en

Vulkanutbrottet som började på Island på tisdagen har förorsakat ett askmoln som förutspås ligga över Finland flera dagar. I praktiken är den reguljära passagerarflygtrafiken helt inställd.

Finavia begränsar flygtrafiken på alla sina flygplatser på grund av askan. Trafiksäkerhetsverket har befullmäktigat Finavia att sköta begränsningarna av användningen av luftrummet.

De partiklar från vulkanutbrottet som spritts i atmosfären har inte inverkat på andningsluftens kvalitet nära markytan i Finland, säger man på social- och hälsovårdsministeriet.

Det är möjligt att regnet kan vara litet surt som en följd av askmolnet, men det har inga anmärkningsvärda följder för miljön, säger Meteorologiska institutet.

Uppdaterad information om vilka följder askmolnets har och hur flygtrafiken fungerar finns tillgängligt på Finavias, Trafiksäkerhetsverkets och Meteorologiska institutets webbsidor