null Flygplatsunderstöden för 2021 har beviljats

Flygplatsunderstöden för 2021 har beviljats

Tiedote 28.06.2021 15.45 fi sv en

Foto: Shutterstock

Kommunikationsministeriet har beviljat statsunderstöd för 2021 till verksamhets- och investeringsutgifter för de regionala trafikflygplatser och flygplatser som ligger utanför Finavia Abp:s flygplatsnät.

De regionala trafikflygplatserna stöds med 900 000 euro. Statsunderstöd för stödjande av regionala trafikflygplatser beviljas preliminärt Villmanstrands flygplats (500 000 euro) samt ENF People, Operations and Projects Oy (Enontekis flygplats, 400 000 euro). Ett villkor för utbetalning av stöden är att de krav som ställs i besluten uppfylls. Sammanlagt inkom 7 ansökningar.

Understödet riktades till upprätthållande och utveckling av regionala trafikflygplatser, vilket för sin del stöder de regionala förbindelserna och förbättrar den regionala tillgängligheten. Understödet är ett understöd enligt prövning.Fokus i bedömningen av ansökningarna låg på främjande av passagerar- och linjetrafik. En förutsättning för att understödet ska beviljas var att trafikflygplatsen har regelbunden (återkommande) rutt- eller beställningstrafik till och från finska eller utländska mål.

Vid bedömningen av fördelningen av understödet har man också beaktat den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032.

Ytterligare information:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751

Emmi Nykänen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 311 2394