Foorumi parantamaan Suomen logistisia valmiuksia

Tiedote 14.05.2008 13.58 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut logistiikkafoorumin. Sen tehtävänä on muun muassa ohjata logistiikkastrategian sekä kaikki kuljetusmuodot kattavan elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelua.

Tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä ja alentaa elinkeinoelämän kustannuksia koko maassa.

Foorumi seuraa alaan liittyvää EU:n politiikkaa ja toimii logistiikkajärjestelmän ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi sen tehtävänä on edistää alan markkinoiden toimintaa ja edistää tutkimusta.

Luvassa on pyöreän pöydän keskusteluja esimerkiksi Suomen kilpailukyvystä, liikenteen hinnoittelusta, logistiikan pullonkauloista, säädösten vaikutuksista, älykkäästä liikenteestä ja ajo- ja lepoaikakysymyksistä.

Foorumin perustamisesta on sovittu hallitusohjelmassa. Se jatkaa toimintaansa kesäkuuhun 2011 saakka. Puheenjohtajana toimii ylijohtaja Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriöstä. Jäseninä on kolmisenkymmentä alan edustajaa.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 16028 482, 050 5527260
Yli-insinööri Jari Gröhn, puh. (09) 16028 501, 040 5816787