null Förhandsbokningsservicen för gränstrafiken får en fortsättning

Förhandsbokningsservicen för gränstrafiken får en fortsättning

Tiedote 01.07.2021 16.44 fi sv en

(Foto: Shutterstock)

Republikens president stadfäste den 29 juli en lag om ändring av lagen om transportservice. Lagen träder i kraft den 1 juli 2021. Lagändringen gör det möjligt att fortsätta med förhandsbokningsservicen för gränstrafiken i Vaalimaa och utvidga användningen av den till andra landsvägsgränsstationer mellan Finland och Ryssland.

Syftet med förhandsbokningsservicen är att göra godstrafiken smidigare vid landsvägsgränsstationerna mellan Finland och Ryssland. Via servicen bokar föraren på förhand tid för in- och utresekontroll.

Till lagen om transportservice har det fogats en ny paragraf om styrning och ledning av godstrafiken vid landsvägsgränsstationerna mellan Finland och Ryssland. Leverantörer av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster kan som en del av sin uppgift när det gäller att säkerställa smidigheten i trafiken tillhandahålla trafikstyrnings - och trafikledningstjänster för godstrafik som anländer till landsvägsgränsstationerna, för tullåtgärder och gränskontroller i fråga om dessa och för säkerställande av smidigheten kring dessa.

Tjänsteleverantören kan i egenskap av registeransvarig behandla personuppgifter i anslutning till detta. Uppgifter kan samlas in i datasystem genom automatisk identifiering av registreringsnummer eller någon annan unik identifikationskod.

Vad händer härnäst?

Försöksprojektet med förhandsbokningsservice för godstrafik, som inleddes 2014, avslutades i Vaalimaa i april 2021. Eftersom man med försöksprojektet uppnådde de uppställda målen i fråga om smidigare godstrafik möjliggörs en etablering av servicen genom den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2021.

Ytterligare information:Matleena Kurki-Suutarinen, regeringsråd, tfn 0295 34 2042