null Förmedlingen av nödmeddelanden i radion säkras

Förmedlingen av nödmeddelanden i radion säkras

Tiedote 06.09.2007 15.23 sv

Kommunikationsministeriet har av Rundradion och Digita fått redogörelser för varför det förekom avbrott i Rundradions radiosändningar och förmedlingen av nödmeddelanden under det häftiga åskvädret den 22 augusti.

Kommunikationsminister Suvi Lindén bad om en redogörelse och om förslag till åtgärder så att man i alla situationer kan säkra förmedlingen av nödmeddelanden.

Digita har nu börjat vidta åtgärder så att myndighetsmeddelanden skall kunna förmedlas i Nyland också från andra sändare än den i Böle. Dessutom utreder Rundradion och Digita vilka åtgärder man bör vidta beträffande tekniska lösningar, säkerställandet av dem, verksamhetsprocesser och anvisningar. Kommunikationsverkets uppgift är att följa med åtgärderna och övervaka hur de framskrider.


Ministeriet fick utredning om avbrott i radiosändningarna under åskvädret

På de flesta av Rundradions radiokanaler förekom den 22 augusti cirka en timme långa avbrott i sändningarna. Avbrottet i Radio Suomis sändning i Nyland bröt samtidigt möjligheten att sända myndighets- och nödmeddelanden i huvudstadsregionen.

Huvudorsaken till avbrotten i sändningarna var att ett automatiskt brandalarm gick i Digitas nätkontrollcentral i Böle. Som en följd av alarmet utrymdes centralen och nätövervakningen överflyttades till Jyväskylä. Vid samma tid förorsakade blixtnedslagen skador på Digitas utrustning i Böle.

På grund av brandalarmet kunde man inte vidta manuella åtgärder för att reparera nätet. Man kunde inte heller göra reparationen fjärrstyrt. Då räddningsenheten gett personalen lov att återvända till nätkontrollcentralens utrymmen kom de första radiosändningarna igång igen på sex minuter.

Den 10 oktober börjar man anlita televisionen vid sidan av radion för att förmedla nödmeddelanden. I televisionen informerar då en rörlig text och ljud om nödsituationen.


Ytterligare information:
specialexperten på radionät Kari Kangas, Kommunikationsverket, tfn (09) 6966 451, 040 501 1031
överdirektör Liisa Ero, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072