Förmedlingssystem för myndighetsmeddelanden per textmeddelande kan tas i bruk 2011

Tiedote 23.06.2010 17.09 fi sv

Myndighetsmeddelanden som skickas som textmeddelande kan tas i bruk sommaren 2011. Det kräver emellertid först en utredning av de tekniska och ekonomiska resurserna.

Till det här resultatet har kommunikationsministeriets säkerhetsdirektör Rauli Parmes kommit, då han som utredningsman tillsatt av kommunikationsministeriet klarlagt frågan.

Parmes uppskattar att investeringskostnaderna för systemet uppgår till minst en miljon euro. VIRVA-gruppen uppskattar att upprätthållandet av systemet kostar minst 100 000 euro per år. Avsikten är att de ifrågavarande kostnaderna finansieras ur försörjningsberedskapsfonden.

Däremot föreslås att den som skickar ut ett meddelande ska svara för själva sändningskostnaderna. Via systemet kan meddelanden sändas både inom landet och utomlands.

Den arbetsgrupp som behandlade det tekniska genomförandet av ett förmedlingssystem för riktade myndighetsmeddelanden lämnade sin rapport till kommunikationsministeriet på sommaren för ett år sedan. Efter remissbehandling har kommunikationsministeriet utrett vissa detaljer beträffande tekniken och myndighetsverksamheten.

Efter det utredningen blev färdig har kommunikationsministeriet gett VIRVA-gruppen i uppgift att verkställa ett förmedlingssystem för riktade meddelanden.

Ytterligare information
säkerhetsdirektör Rauli Parmes, tfn 040 506 5266