null Forskningsprofessor Nylund ska utreda ibruktagandet av elbilar

Forskningsprofessor Nylund ska utreda ibruktagandet av elbilar

Tiedote 13.04.2010 15.32 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen låter utreda hur man kan främja ett omfattande ibruktagande av elbilar i det finska trafiksystemet. Till utredningsman har kallats forskningsprofessor Nils-Olof Nylund från Statens tekniska forskningscentral (VTT).

Trafikministern berättade om att utredningsmannen tillsätts vid ett internationellt seminarium om elbilar den 13 april i Helsingfors.

- Nu vill vi få fram sätt att främja användningen av elbilar med trafikpolitiska medel. Vi vill också undersöka hur man kan utveckla till exempel det nät av laddningsstationer som elbilarna behöver. Till det som ska utredas hör också hur ibruktagandet av den nya biltekniken inverkar på energikonsumtionen och på de klimatpolitiska målsättningarna, säger Vehviläinen.

En arbetsgrupp vid arbets- och näringsministeriet gjorde i fjol en utredning av framtidsutsikterna för elbilar. Utredningsman Nylund fortsätter arbetet genom att göra upp ett konkret åtgärdsprogram för att främja användningen av elbilar.

Ytterligare information:
ministerns specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 0440 581030