null Förslag till lagförändring skulle möjliggöra en tidigare utdelning av dagstidningar

Förslag till lagförändring skulle möjliggöra en tidigare utdelning av dagstidningar

Tiedote 18.11.2004 00.00 sv

Kraven på transporthastigheten för förstaklass brev kommer att lindras. Förändringen skulle möjliggöra den distributionsreform som planerats av dagstidningarna tillsammans med Posten Finland Abp. Genom reformen skulle personer bosatta på landsbygden få sin dagstidning tidigare än förut.

Regeringen beslutade om ett förslag till ändring av lagen om posttjänster den 18 november.

Minst 85 procent av inrikes brevförsändelser av första klass borde levereras till mottagaren följande arbetsdag. Kraven på transporthastigheter skulle också preciseras med en helt ny gräns: minst 98 procent av brevförsändelserna borde leveraras till mottagaren senast den andra arbetsdagen.

Enligt den nuvarande lagen skall minst 95 procent av brevförsändelserna delas ut följande arbetsdag.

Det är meningen att lagförslaget skall träda i kraft under våren 2005.Ytterligare information:
biträdande avdelningschef Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887